تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:25 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 154

تعداد صفحات:94
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
رشته مهندسي صنايع و مديريت
پيشگفتار
فصل اول
تاريخچه و معرفي شركت
تجهيزات خطوط ماشين كاري و مونتاژ
تجهيزات آزمايشگاهي
چارت سازماني
مشتريان شركت
تقسيم بندي تحصيلاتي نيروي كار
تقسيم بندي جنسيتي كاركنان
محصولات شركت
فصل دوم
موضوع پروژه
مقدمه
تعريف انبار داري
وظايف انبارداري
انواع انبارها
انواع انبارها با توجه به فعاليت و نوع كار
انواع انبارها از نقطه نظر سازماني
مزاياي انبارهاي متمركز
معايب انبارهاي پراكنده
انواع فرم هاي انبار
فرم هاي تهيه كالا
فرم هاي نگهداري كالا
فرم هاي توزيع
نمونه فرم ها
كارت انبار
كارت روي جنس – كارت قفسه
كارت محاسبه
استفاده ازكاردكس براي ثبت ونگهداري حساب كالادر انبار
دريافت كالا
مطابقت مشخصات كالاي وارده با سفارش خريد
كنترل و بازرسي اجناس
نقش اداره كالا در خودكفايي جامعه و سازمان
روش تنظيم دفاتر واردات انبار
خروج كالا از انبار
انتخاب كالا
موجودي انبار
موجودي اجناس خريداري شده براي فروش يامصرف
مواد خام
كالاهاي در جريان ساخت
محصول آماده فروش و يااجناس ساخته شده
حداقل و حداكثرموجودي و نقطه سفارش مجدد
نكات مهم در تعيين حداكثر و حداقل هر كالا
نقطه سفارش
موجودي نقطه سفارش
عوامل موثر در تعيين حداكثر و حداقل موجودي
مقدار اقتصادي سفارش
استنتاج فرمول EOQ
نقطه سفارش مجدد
مدل ساده نقطه سفارش مجدد
تاثير مستقيم كنترل موجودي كالا برسودآوري شركتها
آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است
صورتهاي مواد
سياستهاي دريافت
تغييرات مهندسي
گزارش ضايعات
زمان دريافت كالا
نشانه ي سفارش مجدد
سيستم مكان ياب انبار
موجودي كالا يك دارايي نيست
گردش موجودي كالا
منابع انساني در سامانه انبار
رهبران سامانه انبار
كاربران سامانه انبار
كارگران سامانه انبار
انبارگرداني
شمارش مستمر موجوديها
مزاياي شمارش مستمر موجودي ها
شمارش عيني ياادواري ياانبارگرداني
انبارداري و مراحل آن
مرحله دريافت يا تحويل گرفتن كالا
جز اول مرحله نخست انبارداري
مسئول بخش بازرسي و كنترل -امور تحويل گيري اجناس و كالا
جز دوم مرحله نخست انبارداري
رسيد موقت انبار
طرز تنظيم فرم رسيد موقت انبار
توزيع و جريان نسخه هاي فرم
رسيد انبار
توزيع و جريان نسخه هاي فرم
مرحله حفاظت و نگهداري كالاها و اجناس-انبار كردن
تعيين محل قرار دادن كالاها و اجناس
امكانات و تجهيزات
موقعيت و محل و نوع ساختمان و شكل ظاهري انبار
خصوصيت فيزيكي كالا
خصوصيت كيفي كالا
چيدن و انبار نمودن كالا
انباشتن كالا بر روي هم
چيدن كالا به ترتيب نظم و كد كالا
روش هاي چيدن كالا
روش چيدن كالا بر حسب حروف الفبا
روش چيدن كالا برحسب مراحل انجام كار
روش چيدن كالا بر اساس حافظه
روش چيدن كالا براساس هر گروه از اجناس
تهيه كارت شناسايي كالا و نصب آن برروي اجناس
نگهداري يا حفاظت كال در انبار
مرحله صدور يا تحويل دادن اجناس و كالا به خارج از ا‏نبار
حواله انبار
شرح كلي فرم
تنظيم و توزيع نسخه هاي فرم
كنترل سفارشات
گام هاي محاسبه براي تجزيه و تحليل ABC
تجزيه و تحليل وضع موجودو پيش بيني احتياجات آينده
تعيين اهداف و خط مشي‏ ها
برنامه ريزي نيروي انساني
انتخاب و بكارگيري متخصصان خريد
روش تجزيه و تحليل پاراتو (روش طبقه بندي A.B.C)
استفاده از تحليل پاراتو براي مديريت و كنترل موجودي
تحليلABC
آشنايي با نظام 5S
فصل سوم
تطبيق آموخته با عمل در شركت
نقشه انبار شركت
فصل چهارم

پيشنهادات ومنابع

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش كارآموزي, دانلود, كارخانه, شركت, انبار, انبارداري, كالا, اجناس, چيدمان, مونتاژ, معايب, مزايا, ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:24 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 146

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
رشته مهندسي برق
فهرست مطالب:
مقدمه وپيشگفتار
فصل اول
معرفي محل كار آموزي (شركت مينو)
معرفي شركت صنعتي مينو
معرفي واحد انجام كار آموزي
فصل دوم
تاريخچه صنعت برق در ايران
فصل سوم:
چاه ارت (زمين/erth
فصل چهارم
اينورتر
فصل پنجم
كليدهاي قدرت (سكسيونر – ديژنكتور)
فصل ششم
بانك خازني
فصل هفتم
معايب اصلي در شبكه برق
فصل هشتم
فعاليت هاي واگذار شده و نحوه انجام فعاليت ها
انتقادات وپيشنهادات

معرفي محل كارآموزي:
كارآموزي اينجانب در دو قسمت شركت مينو انجام شد:
برق ويفر و كيك
برق تاسيسات

معرفي قسمت تاسيسات
وظايف
تعمير و نگهداري نيروگاه شامل ديزل ها راه اندازي ديزل ها، تعمير و نگهداري پست برق و كابل هاي كانال
كابل كشي و نصب تابلو برق براي واحد هاي تازه تاسيس،تعمير وسايل برقي قسمت ها تعمير و نگهداري روشنايي شركت و هم چنين تعمير و نگهداري برق قسمت هاي مانند قسمت اداري انبارها و روشنايي شركت در حيطه وظايف كاري اين واحد مي باشد.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش, كارآموزي, كارخانه, مينو, برق, تاسيسات, نيروگاه, ديزل, چاه ارت,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:24 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 132

تعداد صفحات:21
نوع فايل: word
فهرست مطالب:
مقدمه
اهداف بخش جهاد كشاورزي بخش مكانيزاسيون
تعريف و اهداف كلي رشته مكانيزاسيون كشاورزي
آشنايي با فعاليت هاي كارآموز در طول دوره كارآموزي
شناخت روال اداره و روال اداري
صدور حواله سوخت ادوات كشاورزي
صدور حواله كود براي كشاورزان متقاضي
بازديد از نمايشگاه ادوات كشاورزي-سم پاش
سم پاش هاي دستي
سم پاش هاي پشتي بدون موتور
سم پاش هاي كتابي
سم پاش پشتي موتوري
سم پاش چرخ دار موتوري
برداشت ذرت علوفه اي
كنترل و اندازه گيري ضايعات كمباين گندم
نحوه صدور معاينه فني كمباين برداشت غلات
افت در كمباين و طريقه برآورد آن
افت طبيعي
افت مربوط به كمباين
افت پلاتفرم
محاسبه افت انتهاي كمباين
افت بدنه كمباين

طرز جلوگيري از افت دانه

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
كارآموزي, دانلود, كشاورزي, جهاد كشاورزي, كمباين, غلات, گندم, سم پاش,

تعداد صفحات:113
نوع فتيل:word
رشته مهندسي مكانيك – مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
1-1 : تاريخچه جوشكاري
2- 1 : تعاريف و اصطلاحات كاربردي در فرآيند جوشكاري
3- 1 : اهميت و كاربرد جوشكاري
فصل دوم : فرآيندهاي متداول جوشكاري
1- 2 : حالت ماده در حين جوشكاري ( حالت جامد – مايع )
2-2 : ميزان استفاده از حرارت خارجي و فشار
فصل سوم : فرآيندهاي متداول جوشكاري خطوط انتقال
1-3 : جوشكاري قوسي با الكترود روپوش دار (Shielded Metal Arc Welding)
2- 3 :جوشكاري تحت پوشش گازهاي محافظ با الكترود مصرفي Gas Metal Arc Welding
فصل چهارم : معرفي عيوب اصلي جوش
فصل پنجم : بررسي روند بازرسي در فرآيند جوشكاري
1-5 : ضرورت بازرسي
2-5 : خصوصيات بازرس
فصل ششم : بررسي آماري و اقتصادي عيوب در خطوط لوله صنايع پتروشيمي
1-6 : هزينه مواد، بازرسي وتست ها
2-6 : وقفه در زمان توليد
فصل هفتم : نتايج و بحث
فصل هشتم : نتيجه گيري نهايي
فصل نهم : منابع

تاريخچه جوشكاري
جوشكاري يا فن فلزات از دير باز مورد توجه بشر بوده است و در ابتدا ظروف آشپزخانه و جواهرات و امروزه در صنايع كشتي سازي وهوافضا كاربرد بسياري دارد.
طبق مداركي كه در كتابهاواستانداردها آمده است جوشكاري 8200 سال قدمت دارد.
در حدود 2200 سال قبل از ميلاد،از لحيم كاري براي ساخت قطعات جواهر استفاده ميشد.
در حدود 1500 سال قبل از ميلاد، قطعات را به روش جوشكاري پتكي به هم متصل ميكردند.
سال 1783 ميلادي ليچتنبرگ قوس الكتريكي را كشف كرد.
سال 1809 ميلادي ديوي فيزيكدان انگليسي از قوس الكتريكي به عنوان يك منبع نور استفاده كرد.
سال 1867 ميلادي اليكاتاسن جوشكاري مقاومتي را اختراع كرد.
سال 1885 برنادوس اولين فرآيند جوشكاري قوسي را تجربه كرد.
سال 1890 ميلادي فرآيند جوشكاري قوسي به وسيله ذوب الكترود فلزي انجام گرفت.
سال 1891 ميلادي جوشكاري اكسي استيلن كشف شد.
سال 1895 ميلادي،سال توسعه فرآيند تقطير هوا به وسيله ون لينده بود.
سال 1896 ” دارگر ” نازل هاي تورچ جوشكاري را توسعه داد.
سال 1901 براي اولين بار استيلن حل شده در استن مورد استفاده قرار گرفت.
سال 1908 ” گيلبرگ ” الكترودها را تكامل داد.
سال 1920 استفاده از الكترود تنگستن،تحت پوشش گازهاي محافظ مورد استفاده قرار گرفت.
سال 1965 جوشكاري ليزر مورد استفاده قرار گرفت.
دانشمندان امروزه بر اين باور هستند كه سير اختراعات فرآيندهاي جوشكاري امروزه متوقف شده و از اين به بعد در جهت تكامل فرآيندهاي اختراع شده پيش خواهيم رفت.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, جوشكاري, مهندسي مكانيك, فشار, خطوط انتقال, الكترود, مواد, زمان توليد, فلز,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:24 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 154

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
رشته مهندسي برق
فهرست مطالب:
فصل اول ـ اهداف، كليات و تعاريف
كليات
تعاريف

فصل دوم ـ معيارهاي انتخاب مقره‌ها در پست‌هاي فشارقوي
كليات
انتخاب مقره‌ها براساس معيارهاي الكتريكي
انتخاب مقره‌ها براساس معيارهاي مكانيكي
انتخاب نهايي مقره‌ها
يك نمونه از طراحي

فصل سوم ـ مشخصات و دستورالعمل هاي فني
اهداف و دامنه كاربرد
كليات
مقره‌هاي چيني و شيشه‌اي
مقره‌هاي تركيبي
بسته‌بندي
بازرسي و نظارت
لوازم يدكي و وسايل مخصوص
نقشه‌ها و مدارك

فصل چهارم _ مشخصات و دستورالعمل هاي اجرايي
اهداف و دامنه كاربرد
كليات
نحوه كار با مقره‌ها
دستورالعمل هاي مقابله با آلودگي مقره‌ها
فهرست منابع و مراجع

كليات
مقره‌ها براي اين كه بتوانند وظيفه خود را كه درحقيقت تامين فاصله عايقي مناسب است به‌درستي انجام دهند، ميبايست خواص مكانيكي و الكتريكي معيني را داشته باشند.مقره‌ها بايد داراي استقامت مكانيكي بالايي بوده و قادر باشند بارهاي مكانيكي اعمالي را تحت شرايط محتمل از قبيل برف‌، باد، باران و غيره تحمل نمايند.از طرف ديگر مقره‌ها بايد داراي خواص عايقي مناسبي بوده تا بتوانند از نظر الكتريكي هاديهاي داراي ولتاژ را به خوبي از بخش هاي غير هم پتانسيل جدا نمايند و قادر باشند علاوه بر ولتاژ بهره‌برداري پست، در مقابل ولتاژ‌هاي ضربه‌اي ناشي از صاعقه و كليدزني به خوبي مقاومت كنند. علاوه بر اين مقره‌ها ميبايستي در مقابل پديده كرونا و آلودگي رفتار مناسبي را از خود نشان دهند.
انتخاب مقره‌ها در قابليت اطمينان سيستم، هزينه‌هاي پرداخت شده جهت احداث و بهره‌برداري از پست‌هاي فشارقوي، ابعاد و اندازه استراكچرها و … بسيار تأثيرگذار است. بر اين اساس جهت انتخاب بهينه مقره‌هاي پست‌هاي فشارقوي مسائل فني و اقتصادي متعددي ميبايستي مورد توجه قرار گيرد.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, مقره, پست فشار قوي, معيار, فني, آلودگي, عايق, الكتريكي, مكانيكي, قابليت ا,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:24 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 152

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
رشته مهندسي صنايع غذايي
فهرست مطالب:
بخش اول : آب و خواص آن
موجوديت آب
منابع آب
آب هاي سطحي
آب هاي زير زميني
خواص آب هاي آشاميدني
خواص فيزيكي آب
خواص شيميايي آب
سختي آب
بخش دوم: آب در صنايع غذايي
مصرف آب در صنايع غذايي
آلودگي هاي ناشي از مصرف آب در فرآيندهاي صنعتي
جنبه هاي تاريخي مصرف صنعتي آب
ميزان مصرف صنعتي آب در ايران
مزاياي حاصل از كاهش مصرف آب
استفاده مجدد آب
بازچرخش يا ريسايكلينگ
انواع مصارف آب در صنايع غذايي
آب خنك سازي
انواع سيستم هاي خنك سازي
بخش سوم: انواع فاضلاب صنايع غذايي
ويژگي هاي فاضلاب صنايع غذايي
صنايع توليد قند وشكر
صنايع توليد كمپوت وكنسرو
صنايع نوشابه سازي
صنايع لبنياتي
صنعت توليد روغن نباتي
كشتارگاه ها ومجتمع هاي توليد گوشت
لزوم تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
اثرات دفع فاضلاب صنايع غذايي به آب هاي پذيرنده
مواد معلق
املاح معدني محلول
مواد آلي محلول
اسيدها وقلياها
مواد توليد كننده كف
رنگ
آلودگي هاي حرارتي
ميكروارگانيسم ها
مواد شناور
استراتژي تصفيه ودفع فضولات صنعتي
تخليه فاضلاب صنعتي به فاضلابروي شهري
ملاحظات اختصاصي فاضلاب جهت تخليه به فاضلاب شهري
تصفيه اختصاصي فاضلاب صنعتي
تصفيه مشترك با صنايع ديگر
تغييرواصلاح فرآيندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب غلظت
آلاينده
فاضلاب بهداشتي صنايع
بخش چهارم: روش هاي تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
تصفيه فيزيكي
آشغالگيري
دانه گيري
شناورسازي
حوض هاي متعادل كننده يا يكنواخت ساز
تصفيه شيميايي
ph تنظيم
اكسيداسيون مواد آلي مقاوم
گند زدايي
انعقاد و لخته سازي
جذب سطحي مواد آلي محلول و مقاوم
تصفيه بيولوژيكي
اصلاحات رايج در تصفيه فاضلاب
BOD
COD
TSS
TDS
اصلاحات رايج در راهبري تصفيه خانه
زمان ماند هيدروليكي
زمان ماند ميكروبي
MLSS
FM
تصفيه هوازي فاضلاب
تخليه به آب هاي طبيعي
كاربرد فاضلاب در زمين
بركه هاي تثبيت
بركه هاي بي هوازي
بركه هاي اختياري
بركه هاي هوازي
بركه هاي تكميلي
بركه هاي هوادهي
صافي چكنده
تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان
سيستم لجن فعال
روش هاي بي هوازي تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
انواع سيستم هاي بي هوازي تصفيه فاضلاب
سپتيك تانك
راكتور بي هوازي با بستر لجن رو به بالا
صافي بي هوازي
بخش پنجم:
راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي
علل عدم موفقيت تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي
فاكتورهاي موثر در راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي
شدت آلودگي فاضلاب خام
مواد مغذي يا نوترينت ها
بالكينگ
اكسيژن محلول
زمان ماند
ph
سميت
دما
اختلاط
ميزان جريان ورودي
پايستن فرآيند
شاخص هاي بصري
شاخص هاي آزمايشي
مشكلات سيستم هاي لجن فعال و رفع آن ها
روش هاي كلي تشخيص مشكلات
حذف كم BOD
حذف بارهاي آلي
مواد سمي يا بازدارنده
دماهاي پايين
افزايش زمان ماند هيدروليكي
افزايش MLVSS
PH نامناسب
زمان هوادهي ناكافي
MLVSS ناكافي

منابع

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, صنايع غذايي, تصفيه, فاضلاب, منابع آب, آلودگي, قند و شكر, كمپوت, كنسرو, گو,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:23 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 154

تعداد صفحات:205
نوع فايل:word
رشته صنايع پليمر و شيمي
فهرست مطالب:
تاريخچه شركت
مقدمه
وضعيت كنوني صنعت پلاستيك
بخش اول: پارامترهاي تزريق
مقدمه
فصل اول: پارامترهاي ماشين تزريق
فصل دوم: پارامترهاي مربوط به قالب
قالب هاي دو صفحه‌اي
سه صفحه اي
كانال هاي خنك كاري
سيستم حفره قالب
سيستم انتقال مواد
اسپر و تزريق
راه گاه هاي تزريق
طرح بندي سيستم راه گاه ها
گيت تزريق
گيت هايي كه به صورت دستي از قطعه جدا ميشود
گيت هايي كه به صورت اتوماتيك از قطعه جدا ميشود
تعيين تعداد كويته هاي قالب
ترتيب عملكرد ماشين تزريق
فصل سوم: پارامترهاي تزريق پلاستيك
تنظيم دماي مذاب پليمر
تنظيم دماي قالب
تنظيم موقعيت RAM
تنظيم سرعت چرخش ماردون
تنظيم فشار دوم تزريق
تنظيم فشار تزريق
تنظيم سرعت تزريق
تنظيم زمان نگه داشتن
تنظيم زمان خنك كاري مناسب
تنظيم زمان باز شدن قالب
تنظيم حجم تزريق
افزايش و كاهش فشار دوم
فشار هيدروليكي
كم كردن زمان فشار دوم
تنظيم ميزان باز شدن قالب
فصل چهارم: پارامترهاي رزين
تقسيم بندي پليمرها
اثر افزودني ها
MFR
MVR

بخش دوم: اشكال زدايي از قطعات پلاستيك
مقدمه
فصل اول: تله هوا
فصل دوم: رگه ها و نقطه هاي سياه رنگ
فصل سوم: تردي و شكنندگي
فصل چهارم: اثر سوختگي
فصل پنجم: ورقه ورقه شدن
فصل ششم: تغيير شكل ابعادي
فصل هفتم: بي رنگي- رنگ رفتگي
فصل هشتم: وجود ذرات خارجي
فصل نهم: پليسه
فصل دهم: اثر يا علامت جريان
فصل يازدهم: فوران مذاب
فصل دوازدهم: يكجا ايستادن مواد
فصل سيزدهم: موج دار شدن قطعه
فصل چهاردهم: پر نشدن قالب
فصل پانزدهم: مكش
فصل شانزدهم: خط جوش
فصل هفدهم: خطوط و رگه هاي نقره اي
فصل هجدهم: باد كردگي و تاول زدن
فصل نوزدهم: سرخ شدن
فصل بيستم: خميدگي قطعه
فصل بيستم و يكم: مكش به طرف داخل
فصل بيست و دوم: لكه هاي روشن
فصل بيست و سوم: تيره و كدر بودن ظاهر قطعه
فصل بيست و چهارم: ترك در قطعه
فصل بيست و پنجم: انقباض
بخش سوم: خواص پليمرهاي پلاستيك
مقدمه
فصل اول: PA12
فصل دوم: PA6
فصل سوم:PA66
فصل چهارم: PP
فصل پنجم:PS

بخش چهارم: آناليز كاربردي پايه نگهدارنده پمپ آب
مقدمه
آناليز تله هوا
محل قرار گيري گيت تزريق
زمان پر شدن قالب
موقعيت جريان مذاب در سطح قالب
اثرگيت ها در پر شدن قالب
آناليز انقباض
آناليز اثر تابيدگي

بخش پنجم: خواص و آزمون هاي پلاستيك هاي انتخابي
مقدمه
خواص مكانيكي
خواص فيزيكي
خواص حرارتي
خواص محيطي
خواص نوري
بخش ششم: كنترل كيفيت
مقدمه
واحد كنترل كيفي شركت
واحد آزمايشگاهي
خط توليد شركت
بخش هفتم: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مقدمه
معرفي استاندارد شركت

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش كارآموزي, دانلود, پليمر, شيمي, استاندارد, كنترل كيفي, خواص حرارتي, پلاستيك, قالب, تزريق, پمپ آ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:23 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 158

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارزش هاي خبري
عناصر يا اركان خبر
سبك هاي خبرنويسي
منبع وليد
تيتر يا سرعنوان
ويرايش
خبر غيرقابل چاپ
احترام به معتقدات
از غفلت تا رشوه
فرآيند خبر
گزينش و استحاله
دروازه باني خبر
معيار عبور خبر
مدل هاي حركت يا جريان خبر
جامعه شناسي توليد خبر
خبرهاي رويدادمدار و فرآيند مدار
منابع و ماخذ

مقدمه :
خبر چسيت؟ پرسشي كوتاه كه پاسخ جويي براي آن بخش وسيعي از ادبيات روزنامه نگاري را شكل داده است.
خبر، گزارش واقعيت هاست، اما خبر واقعيتي را نميتوان خبرناميد.
در اين تعريف به اين دليل نميتوان هر واقعيتي را خبر ناميد كه فلان واقعيت مثلا بر همگان روشن است، نو نيست و چون كهنه است، قابل طرح نيست و وقتي واقعيت تازه نيست، نميتواند جنبه خبري داشته باشد.
خبر، پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد.
خيلي از خبرها به چاپ ميرسند، اما روز بعد يا مدتي بعد تكذيب ميشوند. بنابراين، تعريف فوق نيز فقط بخشي از مفهوم خبر را در بر ميگيرد، اما در عين حال بايد افزود كه بر خلاف پيشين، كه خبر را گزارش ميخواند، در اين تعريف، خبر پيام ناميده ميشود.
خبر، الزاما گزارش رويداد جاري(تازه) نيست.
چرا؟ زيرا كه ممكن است كه جنبه هاي تازه اي از يك رويداد كهنه و قديمي، و به عبارت ديگر زواياي جديدي از آنچه را كه قبلاً رخ داده است، آشكار كند بنابراين به يك موضوع قديمي، يك وجه تازه خبري بدهد.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پايان نامه, دانلود, خبر, خبرنگاري, روابط عمومي, گزارش, جامعه شناسي.,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:23 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 154

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول
شبكه هاي موردي MANET
فصل اول
شبكه هاي موردي
شبكه هاي موردي MANET چيست؟
آشنايي با شبكه هاي بيسيم مبتني بر بلوتوث
شبكه هايAd hoc
ايجاد شبكه به كمك بلوتوث
چگونه ابزارهاي مجهز به بلوتوث را شبكه كنيم؟
فصل دوم
شبكه هاي بي سيم ادهاك
شبكه‌هاي بيسيم ادهاك
معرفي انواع شبكه‌هاي ادهاك
كاربردهاي شبكه ادهاك
خصوصيات شبكه‌هاي ادهاك
امنيت در شبكه‌هاي بيسيم
منشأ ضعف امنيتي در شبكه‌هاي بي‌سيم و خطرات معمول
سه روش امنيتي در شبكه‌هاي بيسيم
فصل سوم
مسيريابي
مسيريابي
پروتكلهاي مسيريابي
پروتكلهاي روش اول
پروتكل‌هاي روش دوم
محدوديت‌هاي سخت‌افزاري يك گره حسگر
روشهاي مسيريابي در شبكه‌هاي حسگر
روش سيل آسا
روش شايعه پراكني
روش اسپين SPIN
روش انتشار هدايت شده
شبكه هاي موردي بي سيم (Wireless Ad Hoc Networks)
انواع شبكه‌هاي موردي بي‌سيم عبارتند از
ديگر مسائل , مشكلات و محدوديت هاي موجود در اين شبكه ها
كاربرد هاي شبكه Mobile ad hoc
انجام عمليات محاسباتي توزيع شده و مشاركتي
فصل چهارم
ساختار شبكه هاي MANET
ساختار شبكه هاي MANET
خصوصيات MANET
معايب MANET
فصل پنجم
شبكه هاي موبايل Ad hoc
شبكه هاي موبايل Ad hoc يا Mobile ad hoc networks(MANET)
شبكه هاي موبايل نسل يك شبكه هاي AMPS
شبكه هاي موبايل نسل 2 شبكه هاي GSM و EDGE
نسل كنوني شبكه هاي مخابرات سيار سلولي
مقايسه فني شبكه هاي تلفن همراه(نسل سوم و چهارم)
مزاياي شبكه ad hoc
نتيجه گيري از شبكه هاي مورديManet
بخش دوم
شبكه هاي حسگر بي سيم
فصل اول
شبكه هاي حسگر بي سيم
مقدمه اي بر شبكه هاي حسگر بي سيم Wireless Sensor Networks
تاريخچه شبكه هاي حسگر
معماري مجزاي در حسگرهاي بيسيم
معماري شبكه هاي حسگرهاي بيسيم
شبكه توري mesh network
زيگ بي Zig Bee
فصل دوم
كاربرد شبكه هاي حسگر بي سيم
كاربردهاي شبكه هاي حسگر بي سيم APPLICATIONS of Wireless Sensor Networks
نظارت بر سازه هاي بهداشتي – سازه هاي هوشمند
اتوماسيون ( خودكاري سازي ) صنعتي industrial automation
كاربردهاي برجسته – نظارت سازه هاي شهري
پيشرفت هاي آينده
شبكه هاي حسگر بي سيم
معماري يك شبكه حسگر بي سيم Multi hop
كاربردهاي شبكه حسگر بيسيم
نظارت بر محيط شبكه حسگر بيسيم
مشخصه هاي شبكه حسگر بيسيم
سخت‌افزار در شبكه حسگر بيسيم
استانداردهاي شبكه حسگر بيسيم
نرم‌افزارهاي شبكه حسگر بيسيم
سيستم‌عامل در شبكه حسگر بيسيم
ميان افزار شبكه حسگر بيسيم
زبان برنامه نويسي شبكه حسگر بيسيم
الگوريتم شبكه حسگر بيسيم
تجسم فكري داده ها
شبكه هاي حسگر بيسيم و كاربردهاي آن
خصوصيات مهم شبكه هاي حسگر بيسيم
كاربردهاي نظامي شبكه هاي حسگر بيسيم
كاربردهاي محيطي شبكه هاي حسگر بيسيم
كاربردهاي بهداشتي شبكه هاي حسگر بيسيم
كاربردهاي خانگي شبكه هاي حسگر بيسيم
كاربردهاي تجاري شبكه هاي حسگر بيسيم
ويژگيهاي عمومي يك شبكه حسگر
چالش هاي شبكه حسگر
مزاياي شبكه هاي حسگر بي سيم
معرفي شبكه‌هاي بي‌سيم(WIFI)
فصل سوم
WIMAX چيست ؟
WIMAX چيست ؟
معرفي وايمكس
تفاوت WIMAX و Wi-Fi
ويژگيهاي وايمكس
محدوده پوشش وسيع
استفاده در حال حركت Mobility
كاربردهاي WIMAX
طرز كار وايمكس
پروتكل‌هاي شبكه‌هاي بي سيم
پروتكل ۸۰۲٫۱۶
مشخصات IEEE ۸۰۲٫۱۶
آينده WIMAX
ويژگيهاي WIMAX
كاربرد شبكه هاي بي سيم حسگر
انواع شبكه هاي حسگر بيسيم
اجزاء شبكه
غوغاي امواج
نتيجه گيري از شبكه هاي حسگر بي سيم
فهرست منابع
فهرست جدولها

جدول 1-1

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, كامپيوتر, حسگر, بيسيم, نرم افزار, شبكه, مسير يابي, سخت افزار, شايعه پراكن,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:23 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 150

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
رشته معارف اسلامي
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
گفتار اول: كليات
گفتار دوم: مفهوم شناسي
معناي بهشت در لغت عرب
واژهي بهشت در لغت پارسي
معناي اصطلاحي بهشت
فصل دوم: بهشت
گفتار اول : خلقت بهشت
گفتار دوم :جايگاه بهشت
گفتار سوم: اسامي و اوصاف بهشت
دارالسلام
دارالارث
دارالرضا
دارالمقام
فوز عظيم
گفتار چهارم: مراتب بهشت
جنت نعيم
جنت مأوا
جنت عدن
جنت فردوس
گفتار پنجم : نعمت هاي بهشتي
مقدمه
جايگاه رفيع
خدمتگزاران بهشتي
ظروف بهشتي
لباس‏ ها و زيورهاي بهشتي
مشروبات بهشتي
همسران بهشتي
ميوه با طعم‏ هاي مختلف
ميوه ‏هاي بدون آفت
انواع ميوه‏ ها
انواع گوشت‏ ها
شاخه‏ اي با انواع ميوه ‏ها
ميوه‏ هاي مزدوج
انواع گوشت پرندگان
ميوه با طعم جالب
ميوه چهارفصل
ميوه در دسترس
انواع انگورها
گفتار ششم: ملال آور نبودن نعمت هاي بهشتي
فصل سوم: بهشتيان
مقدمه
گفتار اول: اسبا ب ورود به بهشت
1- ايمان و عمل صالح
2- تقوى و خدا ترسى
3- احسان و نيكوكارى
4- جهاد و شهادت
5- ترك هواپرستى
6- تقدم در كارهاى خير و ايمان
7- هجرت
8- صبر و تحمل در برابر سختى ها
9- استقامت در راه حق
10- اطاعت خدا و رسول
11- اخلاص
12- صدق و راستى
13- اهتمام به نماز
نتيجه
گفتار دوم: آثار اعتقاد و معرفت به بهشت
اعتقادي
اخلاقي و رفتاري
اجتماعي
گفتار سوم: سيماي بهشتيان
سيماي بهشت و بهشتيان در سخن علي (عليه‌السلام)
منابع و ماخذ

چكيده
آن چه پيش روداريد، تحقيقي است پيرامون بهشت و مسايل مربوط به آن كه از منظر آيات و روايات به آن پرداخته است. بهشت از همان آغازين لحظه هاي تولد آدم ابوالبشر درذهن او بوده است و فكر او را به خود مشغول داشته است ، چرا كه از اولين تعاليم الهي به آدم ابوالبشر اين بوده كه از ميوه ممنوعه نخور والا تو را از بهشت بيرون مي كنم، هر چند كه آن بهشتي كه آدم از آن بيرون شد، بهشت موعود نبوده است، چرا كه بهشت موعود ، جاويدان است و كسي را از آن بيرون نمي كنند.
اهميت اين بحث نيز ازهمين جهت است. يعني چيزي كه از اولين لحظه خلقت بشر ، مهمترين قسمت از وجود بشر ، يعني فكر و ذهن بشر را به خود مشغول داشته است ، آيا اصلا وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد،كجاست؟ و ……
محقق در اين تحقيق ابتدا مفهوم بهشت را در لغت عربي و فارسي و سپس در اصطلاح ، توضيح داده است كه از مجموع آنها به اين نتيجه رسيده است كه بهشت همان جزاي والا، نيكو و ابدي است كه به نيكان دنيا داده مي‌شود‍. و سپس بهشت را در يك فصل بررسي مي كند. اين كه بهشت هم اكنون خلق شده است يا در روز جزا خلق مي‌شود‍؟ و در صورتي كه آري ، مكان آن كجاست؟ در گفتار بعد اسامي و اوصاف بهشت، يعني، دارالسلام، دارالرضا، دارالمقام و فوز عظيم، را برمي شمرد و در گفتار پس از آن به مراتب بهشت، يعني، جنت نعيم، جنت مأوا ، جنت عدن و جنت فردوس اشاره مي كند در گفتار پنجم از فصل دوم، نعمت هاي بهشتي را برمي شمرد و در گفتار آخر اين فصل، به اين نكته مي پردازد كه، آيا نعمت هاي بهشتي نيز ، مثل نعمت هاي دنيوي تكراري و ملال آور خواهد بود يا خير؟
در فصل سوم و آخر ، محقق در سه گفتار بهشتيان را بررسي مي كند. گفتار اول را به اسباب ورود به بهشت اختصاص داده و براي آن سيزده سبب شمرده است. در گفتار دوم آثار معرفت به بهشت ، شامل آثار اعتقادي، اخلاقي و اجتماعي را ذكر مي كند و در گفتار آخر سيماي بهشتيان را، خصوصا با كلامي از امير عرب ، علي (ع) ترسيم مي كند .

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پايان نامه, پروژه, معارف اسلامي, بهشت, آيات, روايات, جايگاه بهشت, مراتب بهشت, جنت, فردوس, مي,