تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:01 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 136

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
رشته مهندسي برق قدرت
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
ساختار بازار
اهداف در عملكرد به شيوه بازار
مدل هاي بازار برق
ساختار بازار
انواع بازار برق
فصل سوم
معاني PTR , FTR
دلايل اسفاده از حقوق انتقال
حقوق انتقال فيزيكي
حقوق انتقال مالي
فصل چهارم
طراحي بازار انتقال
طراحي بازار انتقال
مالكين حقوق انتقال مالي
فصل پنجم
معيارهاي عملكرد بازار
فصل ششم
بررسي بازراهايي كه در آنها FTR به حراج گذاشته مي شود
بازار PJM
بازار نيويورك
بازار كاليفرنيا
بازار نيو اينگلند
بازار تگزاس
بازار نيوزلند
فصل هفتم
نتيجه گيري
منابع

مقدمه
در بسياري از كشورها بخش هاي زير ساخت همانند الكتريسيته، راه آهن و توليد و توزيع گاز در حال تجديد ساخت هستند. بيشتر برنامه هاي تجديد ساختار براي ايجاد بخش هاي رقابتي و همچنين ايجاد تمايز بين بخش هاي رقابتي و انحصاري است. در بسياري از زيرساخت ها بخش رقابت پذير براي دادن سرويس به مشتري به بخش انحصاري احتياج دارد. در همه اين سيستم ها قيمتي كه توليدكنندگان براي محصولشان ارائه مي دهند به محل آن ها و همچنين اينكه محصولاتشان را از چه قسمتي عبور مي دهد، بستگي دارد. ترافيك و تراكم شبكه باعث تفاوت قيمت انتقال در نقاط مختلف شبكه ميشود.
صنعت برق كه هميشه به وسيله يك سيستم متمركز اداره مي شد يكي از زيرساخت هايي است كه شاهد تغييرات عظيمي بوده است. اين سيستم متمركز در حال تبديل به يك صنعت رقابتي است كه در آن بازار قيمت برق و توزيع آن را به وسيله افزايش رقابت كاهش مي دهد.
اين نوسازي باعث تجزيه سه عنصر اساسي اين صنعت يعني توليد، انتقال و توزيع شده است.
كنترل مستقل شبكه در يك سيستم بازسازي شده هم رقابت و هم دسترسي مستقيم به اجزا شبكه را آسان مي كند. البته عملكرد مستقل شبكه بدون نهاد مستقلي مثل ISO قابل اطمينان نيست. براي اين كه بازار رقابتي به صورت پر بازده و با قابليت اطمينان بالا كار كند، ISO از مشتركين بازار مثل توليد كننده‌ها، كمپاني هاي توزيع و انتقال دهنده ها و در نهايت مصرف كننده ها مستقل مي باشد. ISO بايد قوانيني روي انرژي و بازارهاي سرويس فرعي قرار دهد و سيستم انتقال را به صورت غير تبعيض آميز اداره كند و براي ريسك هاي بازار ايجاد حصار حفاظتي را آسان كند. ISO بايد به سيستم قوي كامپيوتري مجهز شده باشد كه شامل مانيتورينگ بازار، حراج و به مزايده گذاشتن سرويس هاي فرعي مي باشد.
انرژي سرويس هاي فرعي به صورت سرويس هاي مجزا ارائه مي شوند و كمپاني هاي توليد كننده (GENCOS) مي توانند به وسيله پيشنهاد قيمت به بازار برق با هم براي فروش انرژي رقابت كنند.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پايان نامه, برق قدرت, بازار, مدل, برق, انتقال, حقوق, راه آهن, توليد, توزيع گاز, رقابت, توليد,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:01 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 134

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
رشته فناوري اطلاعات و ارتباطات
فهرست مطالب:
فصل اول
تعريف
تاريخچه
تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات
فصل دوم
سطوح تجارت الكترونيك
تاثير گذاري تجارت الكترونيك بر سطوح مختلف تجارت
ويژگي هاي تجارت الكترونيك در برابر تجارت سنتي
جايگاه تجارت الكترونيك در جهان
جايگاه تجارت الكترونيك در ايران
دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران
فصل سوم
انواع تجارت الكترونيك
مزاياي تجارت الكترونيك از نوع B2C
روش هاي ايجاد تجارت الكترونيكي از نوع B2C
آماده سازي سازمان هاي مختلف جهت كاربردتجارت الكترونيك
منابع و مآخذ

چكيده
از تجارت الكترونيك تعاريف متعددي شده است تجارت تعاريف متعدد و وسيعي دارد. كه تعاريف عام آن عبارتند از: هر نو ارائه كالا يا خدمات كه بعضي اوقات به خاطر پول انجام مي پذيرد.
تجارت الكترونيك سطوح مختلفي دارند كه عبارتند از: رقابت، بازاريابي، توزيع، خدمات و سرويس دهي و فروش مي باشد.
و به انواع تجارت الكترونيك مي پردازيم. كه عبارتند از :
1- Business to business 2- business to customer 3- costomer to customer و غيره

مقدمه
تجارت الكترونيكي بعنوان يكي از قسمت هاي مهم فن آوري اطلاعات به شمار ميرود. كه پيشرفت اين تجارت باعث پيشرفت فن آوري اطلاعات مي شود.
در اين پروژه سعي شده است كه تجارت الكترونيك را معرفي كرده و كاربرد آن را در فناوري اطلاعات مطرح مي كنيم و با سطوح مختلف اين تجارت آشنا شويم.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, فن آوري اطلاعات, تجارت, الكترونيك, ايران, جهان, سيستم سنتي, مزايا, رقابت,,

تعداد صفحات:99
نوع فايل:word
رشته مهندسي صنايع و مديريت صنعتي
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه شركت گروه ماشين هاي اداري
فصل اول : نظام مديريت انبارها (اصول انبارداري)
تعريف انبار
جايگاه انبار
اهداف و وظايف انبارها
انواع انبار از نظر فرم ساختماني
انواع موجودي هاي انبارها
انتظارات مدير يك موسسه از سيستم كنترل انبارها
تعريف طبقه بندي كالاها
نكات مهم در طبقه بندي كالاها
عوامل موثر در انتخاب سيستم و شيوه طبقه بندي
انواع طبقه بندي كالاها
كدگذاري كالاها
انواع روش هاي كدگذاري
فصل دوم : نظام سيستم اطلاعاتي انبار
تعريف سيستم هاي اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن
متداولترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي انبار
بخش هاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها
اهم مراحل سيستم تداركات مواد و غيره
سيستم اطلاعاتي انبارها و نقش كامپيوتر در آن
مراحل ايجاد سيستم كامپيوتري
فصل سوم : برنامه ريزي و كنترل موجودي ها
فعاليت هاي مربوط به موجودي
تعريف موجودي
اهميت موجودي ها
علت نگهداري موجودي ها
مواضع مختلف بخش ها وگروه هاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي ها
هزينه هاي نگهداري و انبار كردن موجودي ها
مدل هاي كنترل موجودي
انواع مدل هاي كنترل موجودي
زمان انتظار Lead time
ذخيره ايمني يا حداقل موجودي Safety Stock
حداكثر موجودي
نقطه سفارش
آناليز A.B.C
نمونه اي از آناليز A.B.C
كنترل موجودي به روش E.O.Q
اطلاعات مورد نياز براي محاسبه E.O.Q
نمونه اي از محاسبه E.O.Q
فصل چهارم : تاثير مستقيم كنترل موجودي
تاثير كنترل موجودي كالا بر سودآوري شركت ها
آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است ؟
صورت هاي مواد
سياست هاي دريافت
وضعيت ATP (مقدار موجودي در دسترس قابل تعهد)
تغييرات مهندسي
گزارش ضايعات
زمان دريافت كالا
سيستم مكان ياب انبار
موجودي كالا يا دارايي
گردش موجودي كالا
طراحي يا بهبود فرايند

منابع و مآخذ

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
صنايع, مديريت, پروژه, پايان نامه, دانلود, انبار, موجودي كالا, مكان ياب, برنامه ريزي, انبار داري, مكا,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:00 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 132

تعداد صفحات:107

نوع فايل:word

رشته مديريت و مهندسي صنايع

فهرست مطالب:

مقدمه

تعاريف

اندازه گيري موجودي مواد و كالا

بهاي تمام شده موجودي مواد و كالا

مخارج خريد

مخارج تبديل

ساير مخارج

بهاي تمام شده موجودي ها در واحدهاي خدماتي

خالص ارزش فروش

ملاحظات مربوط به تعيين خالص ارزش فروش

موارد كاربرد خالص ارزش فروش

انواع سيستم كنترل موجودي و برنامه ريزي

كنترل موجودي ها

مديريت موجودي

تعريف موجودي

انواع موجودى كالا

مالكيت و انتقال مالكيت موجودي هاي مواد و كالا

ارزيابي موجودي كالاي پايان دوره

ارزشيابي بهاي تمام شده يك واحد موجودي

ارزشيابي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته يا جريان موجودي ها

روش هاي محاسبه بهاي تمام شده

مقايسه روش هاي ارزشيابي موجودي كالا

روش هاي ثبت موجودي ها

سيستم ثبت ادواري موجودي هاي مواد و كالا

سيستم ثبت دائمي موجودي هاي مواد و كالا

سياست هاي مربوط به موجودي كالا

سياست نگهدارى موجودى چندين نوع كالا

سياست‌هاى مربوط به يك كالاى خاص

اهميت موجودي ها

علت نگهداري موجودي ها

مواضع مختلف بخش ها و گروه هاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي ها

هزينه هاي نگهداري و انبار كردن موجودي ها

كنترل ميزان موجودي ها

مدل هاي كنترل موجودي

انواع مدل هاي كنترل موجودي

زمان انتظار lead time

ذخيره ايمني يا حداقل موجودي safty stock

حداكثر موجودي

نقطه سفارش

آناليز A. B.C در كنترل موجودي انبار

كنترل موجودي به روش (Economic order quantity) E.O.Q

ارتباط بين درآمدها و موجودي هاي كالا

تاثير كنترل موجودي كالا بر سودآوري شركت ها

آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است؟

صورت هاي مواد

سياست هاي دريافت

وضعيت ATP(مقدار موجودي در دسترس قابل تعهد)

تغييرات مهندسي

گزارش ضايعات

زمان دريافت كالا

نشانه هاي سفارش مجدد

سيستم مكان ياب انبار

موجودي كالا يك دارايي نيست

گردش موجودي

مدل عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌يابي و تحليل جامع مديريت موجودي كالا

رويكرد باليني

اركان رويكرد كلينيكال

ركن اول: عنوان عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌يابي

ركن دوم: علائم مسئله

ركن سوم: علل ايجاد مسئله

ركن چهارم: روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي تشخيص (آزمون فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها)

چهار روش تشخيص

تجزيه و تحليل نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مالي در حوزه مديريت موجودي

تشريح نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

تله‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي نقدينگي در حوزه مديريت موجودي

معيارهاي كيفي عمومي

الزامات تخصصي در حوزه مديريت موجودي

شناخت موجودي مواد و كالا به عنوان هزينه

منابع و مآخذ

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
كارآموزي, دانلود, گزارش, صنايع, برنامه ريزي, موجودي كالا, انبار, هزينه, مديريت, بهاي تمام شده, مواد,,

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
رشته مهندسي صنايع
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه
خط مشي
برنامه راهبردي
منشور اخلاقي
اهداف راهبردي
فصل دوم
چارت سازماني
معرفي محل كارآموزي
تعريف ميلگرد
طبقه بندي فولاد ميلگرد
تشخيص ابعاد ميلگرد آجدار
انواع ميلگرد
كارخانه هاي توليد كننده ميلگرد استاندارد در ايران
تفاوت ميلگرد a2 و a3 و نحوه تشخيص آنها از ظاهر
وزن ميلگرد استاندارد
نوع ديگر ميلگرد
ميلگرد كامپوزيت FRP
مقايسه خصوصيات مكانيكي ميلگردهاي كامپوزيت FRP و ميلگردهاي فولادي
ميلگرد كامپوزيت FRP مقاوم در برابر خوردگي
ميلگرد كامپوزيت FRP مقاوم در مقابل نيرو هابي مغناطيسي
ميلگرد كامپوزيت FRP مقاوم در برابر نيروهاي الكتريكي
وزن سبك ميلگرد كامپوزيت FRP
فصل سوم
فعاليت ها و تشريح خط توليد
توليد ميلگرد در خط 1
تيغه هاي ويلمر
سيستم هيدروليك
روانكاري به وسيله ي روغن
شرح كارورزي و تحقيقات
نظام مديريت انبار
جايگاه انبار
ساختار سازماني انبارها
اهداف و وظايف انبارها
انواع انبارها از نظر فرم ساختماني
انواع موجودي هاي انبارها
انتظارات مدير يك موسسه از سيستم كنترل انبارها
طبقه بندي
تعريف طبقه بندي
نكات مهم در طبقه بندي كالاها
عوامل موثر در انتخاب سيستم و شيوه طبقه بندي
انواع طبقه بندي كردن كالاها
كد گذاري كالاها
سيستم هاي اطلاعاتي انبار
تعريف سيستم هاي اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن
متداول ترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي انبار
انواع سيستم هاي كنترل موجودي
مديريت موجودي ها
كنترل موجودي ها
تعريف موجودي
اهميت موجودي ها
مواضع مختلف بخش ها و گروه هاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي ها
هزينه هاي نگهداري و انبار كردن موجودي ها
مدل هاي كنترل موجودي
انواع مدل هاي كنترل موجودي
ذخيره ايمني يا حداقل موجودي safty stock
حداكثر موجودي
نقطه سفارش
آناليز ABC
آناليز A.B.C تعداد 25 قطعه از قطعات انبار فني مطابق جدول
كنترل موجودي به روش Economic order quantity(E.O.Q)
نحوه محاسبه هزينه نگهداري از oتاt
نحوه محاسبه مقدار اقتصادي سفارش
روش هاي تعين مقادير ذخيره ونقطه سفارش
تأثير كنترل موجودي كالا بر سودآوري شركت ها
آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است؟
صورت هاي مواد
سياست هاي دريافت
تغييرات مهندسي
زمان دريافت كالا
نشانه هاي سفارش مجدد
سيستم مكان ياب انبار
فصل چهارم
نتيجه گيري و پيشنهادات
نقاط قوت و ضعف
نقاط قوت
نقاط ضعف
پيشنهادات

منابع

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
كارآموزي, صنايع, كارخانه, كنترل موجودي, آناليز, نقطه سفارش, هزينه, حداقل موجودي, انبار, سازمان, مدير,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:00 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 132

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
رشته مهندسي عمران
فهرست مطالب:
مقدمه
پوشش بتني يا حفاظت
حدود مجاز در فاصلـه گذاري آرما تورها درديوارها و دال هاي توپر
فاصله گذاري عرضي آرماتورها درتيرچه ها، تيرها و تيرهاي اصلي
حدود مجاز در ارتفاع آرماتورهاي فوقاني
حد مجاز در فاصله گذاري خاموت ها
ابزار و سيم گره
ابزار
اصول كلي گره زدن آرماتورها
آرماتورگذاري در پي ها، ديوارها و ستون ها
پي هاي منفرد مربعي يا مستطيلي
پي هاي طره اي يا مركب
پي هاي دالي گسترده
بوشن هاي لوله اي
ديوارها
ستون ها
پيش مونتاژ قطعات مارپيچ
پيش مونتاژ قطعات خاموت
قطعات ستون درجا مونتاژ شده
فاصله گذاري خاموت هاي ستون
ارتفاع مارپيچ ها
همپوشي آرماتورهاي اصلي ستون
نگه داري قطعات ستون
منابع و مآخذ

مقدمه
آرماتورها بايد با دقت و به طور دقيق ،منطبق با شرايط نقشه ها ، جداول و جزئيات كار گذاشته شوند. اغلب لازم است كه بر روي نقشه هاي مهندس سازه كارهاي معيني انجام بگيرد تا با جزئيات استاندارد خاص و توضيحات مطابقت كند .طراح جزئيات ، كليه دستور
كارهايي كه در اين جزئيات وتوضحات وجود دارد را در نقشه كارگذاري آماتورها پياده
مي كند، اين نقشه ها بايد اقلام گوناگون آرماتور را به وضوح مشخص نمايند. به عنوان مثال بايد نشان دهند كه آرماتور بالايي است يا پاييني يا دور آرماتورهاي ديگر قلاب مي شود،همچنين بايد نشان دهند كه آرماتورها در كدام سمت يا نماي عضو سازه بايد كار گذاشته شوند.آرماتورها بايد طبق پلان در اطراف پوشن ها ، مغزيها ،سوراحها و بازشوها قرار بگيرند . سركارگر آرماتوربندي و بازرس بايد نقشه هاي مهندسي را كاملا بررسي كنند تا مطمئن شوند طراح جزئيات، توضيحات خاص و جزئيات نقشه هاي مهندسي را در نقشه كارگذاري در نظر گرفته است.
قبل از شروع كار سركـارگر آرمـاتوربـندي اين نكات را با بازرس و مـهندس تبـادل نظر مـي كند تا خاطرجمع گردد كه درك روشني از شرايط كار دارد.
مهندس ناظر كليه كارهاي آرماتوربندي را طبق نقشه ها و جزئيات قبل ازبتن ريزي كاملا بازديد نموده و در صورتي كه نواقصي وجود داشته باشد به مسئول آرماتوربندي يا پيمانكار گزارش مي دهند تا نواقص درست شوند. گاهي اوقات نيز مهندس ناظر وظيفه بازديد از آرمارتوربنديها را به تكنسين ناظر واگذاري مي كند.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
عمران, پروژه, پايان نامه, مهندسي, پي, ستون, ديوار, آرماتورها, مهندس سازه, مونتاژ, لوله, ابزار, .,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 16:59 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 132

فهرست مطالب:

تاريخچه بيمه در جهان

بيمه در جهان امروز

تاريخچه بيمه در ايران

بيمه قبل از انقلاب

جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي ايران

انواع بيمه

تعريف واژه بيمه

تقسيم‌بندي انواع بيمه

بيمه‌هاي اتومبيل

1- بيمه‌ بدنه اتومبيل

2- بيمه مسئوليت مدني اتومبيل (شخص ثالث)

3- بيمه حوادث سرنشين

بيمه‌هاي مهندسي

1- بيمه تمام خطر نصب (EAR)

2- بيمه تمام خطر مقاطعه‌ كاري (CAR)

بيمه حمل و نقل (بيمه باربري)

بيمه‌هاي حوادث شخصي

بيمه‌هاي مسئوليت

ارزش باز خريدي (Surrender Value)

استثنائات (Exclusions)

الحاقيه (Endorsement)

بازرس خسارت (Loss Adjuster)

بيمه باسرمايه افزايشي (Increasing Term Insurance)

بيمه بدنه كشتي و هواپيما (Aviation and Marine Transport)

بيمه تمام خطر (All Risk Insurance)

بيمه جامع (Comprehensive Insurance)

بيمه جايگزيني كهنه با نو (New-for-old)

بيمه حوادث شخصي (Personal Accident Insurance)

بيمه شكست ماشين آلات (Mechanical Breakdown Insurance)

بيمه گذار (Policyholder)

بيمه عمر زماني نزولي (Decreasing Term Insurance)

بيمه عمر گروهي (Group Life Insurance)

تعهدات(Warranties)

اصول اساسي در قرارداد بيمه كه در صورت تخلف يكي از طرفين، به زيان ديده اين اجازه را مي دهد كه قرارداد مذكور را فسخ نمايد

سرمايه بيمه زندگي (Benefit)

سهم بيمه اي (Contribution)

شدت خسارت (Severity)

شركت هاي بيمه اختصاصي (Captive Insurance)

شرايط قابل تبديل (Convertible Terms)

شرط تمديد (Renewable Term)

مديريت ريسك (Risk Management)

بيمه بدنه اتومبيل

سرقت كلي اتومبيل (موضوع بند ج )

تعريف بيمه و بيمه حمل و نقل كالا

ماهيت حقوقي عقد قرارداد

انواع طبقه بندي در بيمه هاي باربري

بيمه نامه با پوشش باز Open Cover

خطرات تحت پوشش در بيمه هاي باربري داخلي

خطرات تحت شرايط خسارت كلي ( Total Loss )

منابع

واژه نامه

تاريخچه بيمه در جهان

گرچه به نظر مي رسد عمر صنعت بيمه بيش از چند صد سال باشد اما هيچكس دقيقاً نمي داند كه اولين بيمه نامه مربوط به كدام ملت بوده است. بعضي افراد دريانوردان فينقي را مبتكر بيمه مي­دانند. بدين صورت كه دريانوردان از بازرگانان وام دريافت مي­ كردند و هرگاه دريانورد بدهكار با موفقيت سفر خود را به پايان مي­ برد، موظف بود كه اصل و بهره وام دريافتي را ظرف مدت معين به بازرگانان طلب كار بپردازد.

در طي اين مدت كالاي دريانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي­شد، مي­ توانست كالا را حراج كند. ولي اگر كشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي­ شد و يا دزدان دريايي حمله ور مي ­شدند و كالا به غارت مي ­رفت، وام دهنده حقي در مورد اصل و بهره وام نداشت.

بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل مي ­كرد يعني برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسيدن كالا بود. اين نوع وام ها را در تاريخ پيدايش بيمه، بيمه وام هاي دريايي ناميده ­اند.

با اين همه به نظر بسياري از محققان، بيمه به مفهوم واقعي در سده چهاردهم ميلادي به وجود آمده است زيرا قبلا كليسا با بيمه به صورت وام هاي دريايي مخالفت كرده بود زيرا طبق قوانين مذهبي، بهره را حرام مي­ دانستند. از اين رو تجار وام دهنده شكل آن را عوض كردند و به جاي بهره، وام گيرنده جايزه­اي مي ­پرداخت كه ميزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولي شكل آن طوري بود كه كليسا نمي­توانست با آن مخالفت كند.

اولين قرارداد بيمه اي كه بوجود آن پي برده اند قرارداد بيمه حمل و نقل است كه به سال هزار و سيصد و چهل و هفت ميلادي در شهر ژن ايتاليا منعقد شده است، بنابراين شايد شروع فعاليت بيمه اي به معني امروزي آن قرن چهاردهم ميلادي باشد.

پيدايش بيمه در قرن چهاردهم و يا احتمالا يك قرن قبل از آن به اين معني نيست كه قبلا بشر در صدد يافتن وسيله اي براي مقابله با آثار حوادث نبوده است.

آن طور كه از تالمود نقل كرده اند در قرون قديم بين دريانوردان حاشيه خليج فارس مرسوم بوده است كه هر گاه در كارواني يكي از حيوانات باربر مي ميرد حيوان ديگري به هزينه افراد كاروان تهيه مي شود تا صاحب آن به تنهايي زيان وارده را تحمل نكند .

در يونان قديم موسساتي دولتي نظير سازمانهاي بيمه اجتماعي يا مددكاري وجود داشته كه به كمك درماندگان مي شتافته است و از جمله تامين زندگاني افراد كهنسال از كار افتاده را به عهده داشته است در روم قديم نيز نمونه هايي از مستمري مادام العمر وجود داشته است. بديهي است محاسبات حق بيمه در اين نوع عمليات كه با بيمه امروزي به هر حال شباهتي دارد مبتني بر آمار درستي نبوده و به خصوص در مورد مستمري مادام العمر از جدول مرگ و مير حساب شده اي استفاده نمي شد.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, بيمه, پروژه, گزارش, كارآموزي, بيمه, ايران, بيمه گذار, مديريت, ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 16:59 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 150

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:67

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

مودم چيست

مودم چگونه كار ميكند

جادوي مودم

مودم چه امكاناتي فراهم مي اورد

پست الكترونيكي(email)

كنفرانس همزمان

تبادل فايل

تحقيق تلفني(ONLNE RESERCH)

معاملات الكترونيكي

جمع‌آوري اطلاعات

چكيده فصل

فصل دوم

ارتباطات

اشتغال از راه دور

نحوه رد و بدل اطلاعات

بيت ريت(bit rite)

باد (boud)

بيت‌هاي داده‌ها و توقف

توازن

پروتكل‌ها

انتخاب پروتكل مناسب

اسكي در مقابل باينري

پروتكل اسكي

فايل‌هاي باينري

چكيده فصل

فصل سوم

سخت‌افزار

انتخاب كامپيوتر مناسب

قدرت كامپيوتر شخصي

قيمت مناسب

قابليت حمل

مسئله شهرت و معروفيت كامپيوتر

دنياي متنوع مودم

مودم داخلي و خارجي

عامل سرعت

مجموعه دستورات AT

انتخاب نرم‌افزار مناسب

شماره گرفتن را به مودم وا گذاريد

زبان برنامه‌ نويسي مخصوص

دفترچه‌هاي راهنما را خوب بررسي كنيد

اشكال ناشي از اعلام در انتظار تماس

محافظت از سرمايه

چكيده فصل

فصل چهارم

نصب مودم

نصب مودم داخلي

نصب مودم خارجي

انتخاب كابل

مختصري راجع به جنسيت

منبع تغذيه مودم

وصل كردن مودم به خط تلفن

تنظيم مودم

نصب نرم‌افزار

كپي در مقابل نصب

تعيين تنظيمات پيش فرض

تعيين روش شماره‌گيري

چكيده فصل

فصل پنجم

مجموعه دستورات AT

دستورات AT چيست

شماره‌گيري مستقيم

دستور گذاشتن گوشي

دستور شماره‌گيري مجدد

مودم عملكرد و چراغ هاي آن

ارتباط با يك سيستم دور

آماده شدن

گرفتن شماره

يك نمونه روش مشترك شدن

ختم اولين ارتباط

چكيده فصل


امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, كامپيوتر, شماره, نصب, نرم افزار, شماره گيري, مودم, سرمايه, سرعت, فايل, با,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 16:59 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 130
آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:263

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه پيدايش شبكه

معماري و پروتكل‌هاي شبكه‌ آشنايي با مدل OSI

كابل به عنوان مسير انتقال داده‌ها

مباني ويندوز و شبكه ( بخش اول)

مباني ويندوز و شبكه ( بخش دوم)

امكانات شبكه اي ويندوز

مروري بر زيرساخت شبكه هاي مبتني بر ويندوز

متداول ترين پورت هاي شبكه در ويندوز

استراتژي طراحي شبكه (بخش اول)

استراتژي طراحي شبكه (بخش دوم)

مستند سازي شبكه (بخش اول)

مستند سازي شبكه (بخش دوم)

واژه نامه شبكه (Networking glossary)

منابع

 

مقدمه

اهميت شبكه هاي رايانه اي بر كسي پوشيده نيست. در دنياي امروز، رايانه به عنوان يك وسيله مجرد، به تنهايي نمي تواند به طور كامل مفيد واقع شود و بازدهي كاملي داشته باشد. آن چه به رايانه، اهميتي فراتر از سابق مي دهد تقش آن در ارتباطات و انتقال اطلاعات گوناگون است .

هرچه زمان مي گذرد، حجم اطلاعاتي كه انسان با آن سر و كار دارد بيشتر مي شود . شبكه هاي رايانه اي امروزي، فصل جديدي در انفورماتيك گشوده و نزديك است مفهوم دهكده جهاني را تحقق بخشد .

با توجه به رشد و استفاده روز افزون از شبكه هاي رايانه اي گزارشي مبني بر مفاهيم پايه ارتباطات و شبكه ها و همچنين اجزا و اصطلاحات شبكه ها تنظيم شده است، كه اميدوارم شامل مطالب كامل و آموزنده اي باشد.

تاريخچه پيدايش شبكه

در سال 1957 نخستين ماهواره يعني اسپوتنيك توسط اتحاد جماهير شوروي سابق به فضا پرتاب شد. در همين دوران رقابت سختي از نظر تسليحاتي بين دو ابر قدرت آن زمان جريان داشت و دنيا در دوران جنگ سرد به‌سر مي برد. وزارت دفاع آمريكا ‌‌ ‌در واكنش به اين اقدام رقيب نظامي خود ،آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته(ARPA) را تاسيس كرد.

يكي از پروژه هاي مهم اين آژانس تامين ارتباطات در زمان جنگ جهاني احتمالي تعريف شده بود. در همين سال‌ها در مراكز تحقيقاتي غيرنظامي كه  در امتداد دانشگاه‌ها بودند، تلاش براي اتصال كامپيوترها به يكديگر در جريان بود .در آن زمان كامپيوترها‌‌ي ‌Mainframe از طريق ترمينال‌ها به كاربران سرويس مي دادند.در اثر اهميت يافتن اين موضوع آژانس آرپا‌‌ ‌‌(ARPA) منابع مالي پروژه اتصال دو كامپيوتر از راه دور به يكديگر را در دانشگاه‌‌ ‌MIT بر عهده گرفت . در اواخر سال 1960 اولين شبكه كامپيوتري بين چهار كامپيوتر كه دو تاي آن ها در ‌‌MIT،  يكي  در دانشگاه كاليفرنيا و ديگري در مركز تحقيقاتي استنفورد قرار داشتند، راه‌اندازي شد.

اين شبكه آرپانت‌‌ ‌‌(ARPAnet) نامگذاري شد. در سال 1965 نخستين ارتباط راه دور بين دانشگاه ‌MIT و يك مركز ديگر نيز بر قرار گرديد.


امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, شبكه, پيدايش, تاريخچه, پروتكل, ويندوز, كابل, مستند سازي, پورت, دهكده جهان,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 16:58 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 134
آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:101

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

تاريخچه

فصل اول

معرفي واحد صنعتي

سازماندهي و تشكيلات

بخش توليد

بخش بازرگاني

كنترل كيفيت

مهندسي صنايع

تعميرات و تأسيسات

مركز ايمني و بهداشت

امور اداري

امور مالي و چارت واحد مالي

بخش كامپيوتر

فصل دوم 

سالن ها و خطوط توليد

سالن توليد و تلويزيون

انبارها

خط pars

خط Grundic

فصل سوم

نمودارهاي فرآيند جريان(FPC) خطوط توليد

فرم FPC توليد شاسي

فرم FPC توليد فرانت ( خط قديم PARS)

فرم FPC توليد بك

فرم FPC آماده سازي لامپ تصوير

فرم FPC توليد فراتب ( خط جديد PARS)

فرم FPC توليد مارك

فرم FPC توليد فرم بلندگو

فرم FPC توليد شيلت

فرم FPC توليد سنترپل

فرم FPC توليد واشر

فرم FPC توليد ترمينال

فرم FPC مونتاژ بلند گو

فرم FPC توليد فوم

فرم FPC آماده سازي كارتن

فرم FPC مونتاژ تلويزيون ( خط قديم سالن 1)

فرم FPC مونتاژ تلويزيون ( خط جديد سالن 2)

فصل چهارم

عناصر كاري

معرفي عناصر و نقاط شروع و انفصال

تعداد اپراتورهايي كه عمليات مربوط به هر عنصر را انجام مي دهند

جدول زمان مربوط به انجام عناصر

جدول بهبودي

فصل پنجم 

پيشنهادات

موارد مربوط به برنامه‌ريزي توليد

موارد مربوط به حمل و نقل

موارد مربوط، ايمني و بهداشت

 

تاريخچه :

تاسيس كارخانجات :

كارخانجات پارس الكتريك در تاريخ 5 اسفند سال 1341 با سرمايه 5000000 ريال تاسيس و در 9 اسفند ماه همان سال به صورت شركت با مسئوليت محدود به شماره 8567  به ثبت رسيد. موضوع شركت،‌ تاسيس و ايجاد كارخانه صنعتي، توليدي و مونتاژ راديو و تلويزيون بوده است.

در تاريخ 22 اسفند ماه سال، 1346 شركت از مسئوليت محدود به سهامي و بعد از آن در 28 فروردين سال 1352 به سهامي خاص و سپس در 9 اسفند 1354 به شركت سهامي عام تبديل شد .

ظرفيت توليد سالانه كارخانجات براساس پروانه بهره‌ برداري شماره 31072 مورخ 18 ارديبهشت 55 وزارت صنايع و معادن 170000 دستگاه تلويزيون و 190000 دستگاه راديو بر آورده شده است.

 پيروزي انقلاب اسلامي و تحولات در كارخانجات پارس

متعاقب پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ايجاد تحولات اسلامي دروجوه مختلف ساختار كشور در سطح صنايع ملي، به ويژه كارخانجات پارس الكتريك، تحولات دامنه‌دار و عميقي ايجاد شده همان گونه كه در نگرش افراد جامعه به برنامه‌هاي راديو و تلويزيون، تغييرات اساسي به وجود آمد و اقبال آنان به بهره‌گيري از برنامه‌هاي صدا و سيما به يك باره سطح نياز و تقاضايشان را بالا برده، در كارخانجات پارس الكتريك نيز براي پاسخگويي به اين تقاضا در جهت ادامه توليد و بالا بودن سطح توليدات و گسترش فعاليت ها و تلاش هاي پر ثمر كاركنان، اصلاحات و تحولات عميقي صورت گرفت.

شركت هاي تابعه پارس :

كارخانجات عظيم پارس الكتريك داراي شركت هاي  تابعه بسياري با زمينه‌ فعاليت هاي مختلف مي باشد كه بصورت زير است :

1) شركت لوازم خانگي پارس با 78% سهام مالكيت به توليد يخچال و فريزر مي پردازد .

2) شركت پارس كالري با 100% مالكيت انواع وسايل تزئيني چوبي و مبلمان اداري وغيره را توليد مي كند .

3) شركت لامپ تصوير رنگي عالم آرابا 70% سهام انواع لامپ هاي تصوير رنگي در ايران را توليد مي كند .

4) شركت مهندسي و بازرگاني پارس با 100% سهام داراي فعاليت در زمينه خريد و فروش ، واردات و تعمير و نگهداري ابزار آلات توليدي مي باشد.

5) شركت خانه‌سازي آريا با 87% سهام مالكيت، طراح و سازنده قطعات پيش ساخته ساختمان و خانه‌سازي است .

6) شركت پارس نيك با 100% سهام مالكيت صادر و وارد كننده انواع و اقسام قطعات و كالاهاي الكتريكي و الكترونيكي مجاز مي باشد.

7) شركت طراحي و مهندسي ساخت صنعت با 100% سهام مالكيت علاوه بر صادرات و واردات، كارخانجات توليدي – صنعتي را ايجاد و تجزيه مي نمايند.

8) شركت عايق پلاستيك با 100% سهام مالكيت براي بسته‌بندي محصولات پارس الكتريك فوم هاي مخصوص مي سازند.

9) شركت خدمات پارس با 100% سهام مالكيت كه با دارا بودن تعداد زيادي نمايندگي در سراسر كشور نقش پشتيباني را بعهده داشته و به تعمير و نگهداري محصولات پارس الكتريك مي پردازد.


امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش, كارآموزي, سهام, بازرگاني, كنترل كيفيت, مهندسي صنايع, ايمني, بهداشت, سالن, توليد, انبا,