تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات : 80

نوع فايل :word

رشته روانشناسي

فهرست

چكيده 

فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسي ) 

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

هدف پژوهش

فرضيه پژوهش

متغيرهاي پژوهش

تعاريف نظري وعملياتي واژه ها ومفاهيم

فصل دوم ( پيشينه و ادبيات پژوهش )

مرور پيشينه

نظريه پالايش

وضع تحصيلي دانش آموز پرخاشگر

خصوصيات شخصيتي دانش آموزان پرخاشگر

راههاي اصلاح و مهار پرخاشگري

فصل سوم ( روش تحقيق ) 

جامعه مورد مطالعه پژوهش

نمونه و روش نمونه گيري

ابزار پژوهش

روش آماري مربوط به فرضيه

روش تحقيق

فصل چهارم ( يافته ها وتجزيه وتحليل آنها )

جدول

انجام محاسبات

جدول ميانگين و انحراف استاندارد

فصل پنجم ( بحث ونتيجه گيري ) 

بحث و نتيجه گيري

محدوديتها ونارسائيهاي پژوهش

پيشنهادات

منابع وماخذ

ضمائم پيوست (پرسشنامه)

 

چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان پرخاشگري نوجواناني است كه از بازيهاي الكترونيكي و رايانه اي خشن استفاده مي كنند . جامعه پژوهشي حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان خرمدره تشكيل مي دادند .

در اين پژوهش با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگري آيزنيك در اختيار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد كه به اين سوالات با بلي و خير پاسخ دهند .

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
روانشناسي, پروژه, پايان نامه, پژوهش, نظريه پالايش, نمونه گيري, فرضيه, پرخاشگري, راهنمايي, ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 15:56 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 160

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:132

نوع فايل:word

دوره كارشناسي رشته كامپيوتر

 

فهرست:

مقدمه……………………………………………13

فصل يكم آشنايي با هوش تجاري………………………14

1-1- تعريف هوش تجاري………………………………………………14

1-1-1- تفاوتهاي اساسي بين سيستمهاي عملياتي و هوش تجاري………………….17

1-2- اهداف زيرساختي هوش تجاري…………………………………………………………………………..18

1-3- اهداف كاربردي هوش تجاري در سازمان‌ها………………………………………19

1-4-انگيزه‌هاي استفاده از هوش تجاري درسازمان‌ها………………………………..20

1-4-1- مشكلات تجاري…………………………………………………..21

1-4-2- مشكلات تكنيكي…………………………………21

1-5-  مشكلات راهاندازي يك سيستم هوش تجاري در سازمان‌ها…………………………22

1-6- نرم‌افزار‌هاي موجود هوش تجاري……………………………………………..24

1-6-1- بررسي نرم‌افزار QlikView……………………………………………26

1-6-2- نسخه هاي مختلفQlikView……………………………………………..29

1-7- وضعيت هوش تجاري در جهان……………………………………………..30

 

فصل دوم ابزار‌ها و مفاهيم در هوش تجاري………………………….32

2-1- مراحل هوش تجاري…………………………………………………….32

2-2- ETL……………………………………………………….34

2-3- انبارداده DW…………………………………………………………..37

2-3-1- معماري مدلسازي داده……………………………………………38

2-4- سيستم پردازش تحليلي بر خط OLAP………………………………..40

2-4-1- مدل چندبعدي داده‌ها……………………………………………………………41

2-4-2- حجم داده‌اي……………………………………………….42

2-4-3- مدل داده رابطه‌اي……………………………………………………………….43

2-4-4- عمليات بر روي حجم‌هاي داده‌اي………………………………………………46

2-4-5- سرورهاي OLAP ………………………………………………….48

2-5-پردازش تركنش بر خط OLTP ……………………………………..51

2-6- داده‌كاوي………………………………………………52

2-6-1- دليل پيدايش داده‌كاوي…………………………………..53

2-6-2- مراحل كشف دانش……………………………………………………..54

2-6-3- توصيف داده‌ها در داده‌كاوي………………………………………56

2-6-4- مدل‌هاي پيش‌بيني داده‌ها………………………………………………57

2-6-5- مدل‌ها و الگوريتم‌هاي داده‌كاوي…………………………………………………………………57

2-7-  مديريت ارتباط با مشتريCRM…………………………………………………………..63

2-7-1- موضوعات مورد بحث در CRM…………………………………………………….65

2-7-2- انواع CRM…………………………………………………………………….67

2-7-3- مزاياي مديريت ارتباط با مشتري براي مشتريان…………………………68

2-7-4- مزاياي مديريت ارتباط با مشتري براي سازمان‌ها………………..68

2-7-5- مراحل ارائه خدمت در مديريت ارتباط با مشتري……………………….69

2-8- برنامه ريزي منابع سازمانيERP………………………..69

2-8-1- اهداف اصلي ERP……………………………………………………………70

2-8-2- دلايل عمده استفاده از ERP در شركت‌ها………………………………………….71

2-8-3- هزينه‌هاي پنهان ERP………………………………………….72

2-8-4- مزاياي ERP…………………………………………………73

2-8-5- معايب ERP…………………………………………………………..74

2-9- عامل هوشمندIA………………………74

2-9-1- بررسي حضور عامل‌هاي نرم‌افزاري هوشمند در جنبه‌هاي مختلف تجارت الكترونيك….75

2-9-2- عامل‌هاي نرم‌افزاري در خريد اينترنتي……………………………………………….76

2-10- سيستم پشتيبان تصميم‌گيريDSS…………………………………….77

2-10-1- مزاياي DSS…………………………………………77

2-10-2- چارچوب توسعه‌يافته DSS…………………………………………………77

2-10-3- اجزاي DSS………………………………………………………………………81

2-11- مديريت زنجيره تامين SCM………………………………………………………..82

2-11-1- فازهاى اصلى مديريت زنجيره تأمين………………………………………83

2-11-2- بررسى فناوري توليد و برآورد نحوه تأمين دانش فنى مورد نياز…………………..84

2-11-3- پنج عملكرد براى مديريت در برابر چالش‌هاى زنجيره تأمين………………………..84

2-12-سيستم مديريت دانش KMS………………………………………………86

2-12-1- تعريف مديريت دانش……………………………………..86

2-12-2- اهداف مديريت دانش………………………………………………..86

فصل سوم- معماري هوش تجاري………………………………………………….88

3-1- داده‌گاه………………………………………88

3-2- ويژگي‌هاي اساسي يك معماري خوب براي هوش تجاري……………..92

3-3- كاركرد BI در سطوح مختلف سازمان……………………………………..93

3-4- زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري مورد نياز براي هوش تجاري……………………..95

3-5- فاكتورهاي مهم در ايجاد شرايط مطلوب براي هوش تجاري…………………….96

3-6- نكات پايه‌اي مهم در ساخت يك سيستم BI در سازمان………………………..97

فصل چهارم- سرويس‌هاي هوش تجاري در BIDS………………………..99

4-1- سرويس‌هاي گزارش‌گيري……………………………………………………………….99

4-1-1- اجزاي سرويس‌هاي گزارش‌گيري………………………………………………100

4-1-2- سرور گزارش…………………………………………………………………………101

4-1-3- كاتالوگ ابرداده‌ها………………………………………………101

4-1-4- طراح گزارش…………………………………………………………101

4-1-5- برنامه وبي مديريت گزارش………………………………………………..102

4-1-6- امنيت سرويس‌هاي گزارش‌گيري……………………………………….104

4-1-7- ابزار پيكربندي سرويس‌هاي گزارش‌گيري…………………………………………………………………105

4-2- سرويس‌هاي تحليلي…………………………………………………….105

4-2-1- امكانات SSAS 2005……………………………………………..106

4-2-2- معماري……………………………………………………..106

4-2-3- مدل ابعادي يكپارچه‌شده (UDM)…………………………………….106

4-2-4- XML/A, XMLو سرويس‌هاي وب………………………………………….107

4-2-5- سرعت، مقياس‌پذيري و تداوم…………………………………………………107

4-2-6- استفاده‌پذيري…………………………………………..108

4-2-7- برنامه نويسي………………………………………109

4-2-8- پروژه‌هاي سرويس‌هاي تحليلي………………………………….111

4-3- سرويس‌هاي يكپارچگي……………………………112

4-3-1- ويژگي‌هاي جديد SSIS……………………………….113

4-3-2- مباني SSIS………………………………………………….115

فصل پنجم- هوش تجاري در شير پوينت…………………………………………116

5-1- معرفي شيرپوينت…………………………………………………………….116

5-2-شاخص‌هاي عملكرد كليدي KPI……………………………………..117

5-2-1- تعيين شاخص‌ها………………………………………………………..119

5-2-2- تجزيه و تحليل ناحيه‌ها………………………………………………….119

5-2-3- طبقه‌‌بندي شاخص‌ها……………………………………..120

5-2-4- مشكلات تعيين شاخص‌ها……………………………………….121

5-2-5- كاربرد شاخص‌ها در هوش تجاري…………………………………121

5-2-6- عناوين كليدي هوشمندي در كسب و كار………………………….121

5-2-7- عامل كليدي موفقيت…………………………………………….122

5-3-داشبورد‌هاي مديريتي………………………………….123

5-3-1- مفاهيم مديريت عملكرد و هوش تجاري……………………………………….124

5-3-2-فوايد داشبورد……………………………125

5-4-  مركز گزارش……………………………………..126

5-4-1- و يژگي‌ها و مزاياي يكپارچگي……………………….127

5-5- سرويس اكسل………………………………………………………129

5-5-1- اهداف اصلي مايكروسافت از انتشار سرويس اكسل…………………….129

5- 6- كاتالوگ داده‌هاي تجاري………………….130

نتيجه‌گيري……………………………………..131

پيوست يك: طبقات هوش تجاري………………………….134

پيوست دو: مثلت هوش …………………………………..135

منابع و مراجع………………………..136

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پايان نامه, هوش تجاري, كامپيوتر, نرم افزار, مدلسازي, معماري, مدل, برنامه ريزي, تجارت الكترونيك, گزار,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 15:56 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 168

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس تعداد صفحات:17

نوع فايل:word

رشته عمران

مقدمه

نانو تكنولوژي، فناوري نوين  

تعريف نانو تكنولوژي

تاريخچه نانو در جهان

اصول پايه نانو تكنولوژي  

عناصر پايه در فناوري نانو

نانوسنسورها

نانوفيلترها

نانوفتوكاتاليست       

نانو مواد

نانو مواد حفره اي

نانو ذرات

شيرين كننده هايي از جنس غشاي نانومتري                               

تصفيه آب به كمك نانوذرات

تصفيه فاضلاب

جيوه‌زدايي از آب

تصفيه پساب هاي صنعتي   


مقدمه

افزايش جمعيت جهان و كاهش منابع آب آشاميدني ، نگراني هايي را در باره تامين آب آشاميدني مورد نياز كشورهاي مختلف در سراسر جهان به وجود آورده است و كمبود آب كه در نتيجه افزايش آلودگي هاي زيست محيطي شدت پيدا مي كند ، سبب شده است تامين آب بهداشتي مورد نياز مردم به يكي از مشكلات اساسي  جهان امروز تبديل شود امراض ناشي از آلودگي منابع آب ، روزانه سبب كشته شدن هزاران و شايد ده ها هزار نفر از مردم جهان مي شود . اين در حالي است كه امكان بازيافت آب دسترسي به يك منبع مناسب براي مصارف گوناگون را فراهم خواهد آورد . اخيراً با ورود فناوريهاي نوين از قبيل زيست فناوري و نانو فناوري، مواد و راهكارهاي جديدي براي تصفيه آبو نيز آب و فاضلاب هاي صنعتي و كشاورزي معرفي شده و يا مي شوند. استفاده از فيلترهاي نانومتري ، تحول عظيمي را در بازيافت و استفاده مجدد از منابع آب ايجاد كرده است كاربردهاي فناورينانو در اين خصوص عبارتند از : نانو سنسورها ، نانو فيلترها، نانو

فتوكاتاليست ها، مواد نانو حفرهاي، نانو ذرات، توانايي هاي اين فناوري در تصفيه آب و با توجه بهانواع آلودگي هاي نقاط مختلف ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است.

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پايان نامه, نانو, تكنولوژي, مهندسي عمران, نانو ذرات, پساب هاي صنعتي, زيست فناوري, سنسور, ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 15:56 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 162

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس تعداد صفحات:25

نوع فايل: word

رشته الكترونيك

 

فهرست:

 مقدمه

تعريف ليزر

طرز كار يك ليزر ياقوتي

پديده جذب القايي

گسيل القايي

توليد نور

كاربرد ليزر در ارتباط نوري

نحوه تنظيم طول موج ليزر

شرح ليزرهاي قابل تنظيم با كاويتي خارجي

 كاربردهاي متنوع منابع نوري چند طول موج

ايده يك ابزار(Device)

تبديل پلاريزاسيون

Material Requirements (نيازمنديهاي موادي )

منابع ليزرهاي چند طول موج ((Multi wavelength sources

ضمايم و شكلهاي مرتبط

شماتيك سيستم دسترسي نوري پسيو چند طول موج

نتيجه گيري

 

مقدمه :

 امروزه با توجه به استفاده روزافزون از تكنولوژي فيبر نوري و سيستم دسترسي نوري بحث توجه به نيازهاي جديد و نيز قابليت هاي افزايشي اين سيستم كه يك بستر انتقال پر سرعت و با پهناي باند بيشتر و ظرفيت فراتر است محققان در اين زمينه را بر آن داشته است تا با بهره گيري از دانش هاي قبلي و دستاوردهاي جديد قلمروهاي تازه در زمينه )Optic اپتيك( و تجهيزات آنرا كشف نمايند .

 

توجه به قابليت هاي جديد و مشكلات فراسوي توسعه سيستم هاي مخابرات نوري علاوه بر بحثهاي اقتصادي و كاهش هزينه ها ميتواند دلايل ديگري همچون افزايش قابليت انعطاف شبكه (Flexibility( و تنظيمات آسان و غيره را نيز داشته باشد.

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, دانلود, الكترونيك, ليزر, ارتباط نوري, پايان نامه, طول, تكنولوژي, مخابرات, كاهش هزينه, اقتصاد,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 15:56 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 156

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس تعداد صفحات: 43

نوع فايل : word

فهرست مطالب

ميراث گذشته

شاهكار مهندسي معماري سنتي ايران

سقف گنبدي و الگوي بال هواپيما

حياط ميزبان تابستاني اهالي خانه

زيرزمين و خنكي اهدايي زمين

استفاده از سرماي زمستان براي تابستان

بادگير

بادگير، يك روش ابداعي ايراني

اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محيط اطراف آن

تأثير تابش و انتقال آفتاب به فضاهاي داخل ساختمان

تأثير پشت بام در دماي ساختمان

تأثير سايه‌بان بر روي پنجره

اثر سايه بان‌هاي متحرك

اتر رطوبت در ساختمان

اثر باد بر ساختمان

تقليل دادن شدت باد

نورگيري و هواكش در سقف‌هاي كروي

هواكش يا كفترخوان

اثر معماري سنتي و بادگير بر حرارت محيط

جهت‌سازي در بناهاي مسكوني

بادگير در ساختمان‌هاي آجري و خشتي

استقرار بادگير در جهت باد

بادگير چهارطرفه
بادگيرهاي چندوجهي

هواكش و كلاه‌فرنگي
نحوه ساخت بادگير

بادگير و خيشخان

چشم انداز آينده

واژه نامه

منابع

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز :


طبقه بندی: ،
معماري, پروژه, پايان نامه, معماري سنتي, سقف گنبدي, ساختمان, نورگير, هواكش, بادگير, كلاه فرنگي,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 15:55 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 160

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس تعداد صفحات :19

نوع فايل:word

پروژه رشته مهندسي معماري

فهرست مطالب:

مقدمه

تعريف مسأله

ضرورت

فرضيه

مروري بر قالي ايران

دوره بعد از اسلام

تاريخچه موزه فرش ايران

قالي بافي در دوره‌ي صفوي ( 1145 – 908 هـ .ق)

تصوير شاه عباس صفوي

« قاليچه‌هاي ترنج دار صفويه » و قاليچه‌هاي معروف به « سالتينگ »

منابع

مقدمه

قالي ايران با طرح‌هاي گوناگون داراي مضامين و پيام‌هاي مختلفي است و نماد هنر اصيل و فرهنگ و ادبيات غني ايران زمين است . ايجاد نقش و نگار بر ابزار كار ، يا بر ديوار محل زندگي از دوره‌ي هخامنشيان و سلسله‌هاي بعد از آن در ايران متداول بوده است . البته در دوره‌ي اسلامي به سبب تغيير دين در ايران در هنر نيز تغييراتي پديدار شد .

سبب گسترش خط را بر اشياء و آثار مي‌توان به دو علت اساسي دانست ؛ اول اينكه چون در مذاهب ، توسل به ادعيه و اوراد و اعتقاد به رسيدن به خير و بركت و سعادت به وسيله‌ي دعا مبناي محكم داشت ، بعدها در مذهب جديد نيز مردم با ايمان تقريباً بر بيشتر ابزارها و لوام زندگي خود نام مقدسان و بزرگان دين رانقش مي‌كردند و از آنها براي تبرك و سعادت ياري مي‌جستند .

دوم چنانكه مي‌دانيم ايرانيان به تزئين اشياء و ابزارهاي خود علاقه‌ي بسيار داشتند و چون نمي‌توانستند نقش صورت به كار ببرند به خط متوسل شدند و براي تزئين آثار خود از خط استفاده كردند و ادعيه و احاديث ، پندو اندرز ، اشعار را با خط خوش بر بستر آثار و لوازم زندگي خود نقش كردند . از همين جاست كه مشاهده مي شوند هنرمندان بيشتر به زيبايي خط توجه داشته‌اند و زوايا و اشكالي در نگارش آن ايجاد كرده‌اند

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پايان نامه, معماري, صفوي, اسلامي, هنر, قاليبافي, قالي, شاه عباس صفوي, ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 15:55 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 170

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس تعداد صفحات:26

نوع فايل: word

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه 

استگانوگرافي چيست

تفاوت Steganography و Cryptography

Steganography در رسانه هاي مختلف

برخي كاربردهاي استگانوگرافي

معايب استگانوگرافي

Watermarkin چيست؟

فرق watermarking وfingerprinting چيست؟

Steganalysisچيست ؟

تقابل امنيت، ظرفيت و مقاومت

نتيجه گيري

منابع

 

مقدمه:

Steganography  در يوناني به معناي پوشيده شده يا نوشتن مخفيانه است.

هدف steganography اين است كه پيغامي را در يك پيغام ديگر ِ بي خطر به روشي ذخيره كند كه دشمن پي به وجود پيغام اولي در پيغام دوم نبرد.

جوهر هاي نامرئي يكي از عمومي ترين ابزارها براي steganography هستند

استگانوگرافي موضوعي است كه به ندرت از طريق هواخواهان امنيتي فناوري اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است .

اغلب مردم از موضوع استگانوگرافي بي خبرند و حتي نمي دانند استگانوگرافي چيست.

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز :


طبقه بندی: ،
حسابداري, پروژه, پايان نامه, استگانوگرافي, پنهان نگاري, رسانه, امنيت, ظرفيت, مقاومت, ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 15:55 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 184

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس تعداد صفحات:19

نوع فايل:word

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه مختصر نرم افزارهاي حسابداري

نرم افزار حسابداري از چه چيزي تشكيل شده است؟

ارائه كنندگان بزرگ نرم افزار حسابداري

تارنماهاي حسابداري                 

گزارشگري مالي مستمر بر خط

تطبيق حسابرسي با الزامات گزارشگري مالي مستمر

گزارشگري مالي اينترنتي

فناوري هاي جديد

مزايا وهزينه هاي حسابداري ديجيتالي

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

 

مقدمه

در سال هاي اخير تحولات شگرفي در زمينه ي فن آوري رخ داده است. اين تحولات در زندگي شخصي و حرفه اي بيشتر گروههاي جامعه تاثير داشته و خواهد داشت. حسابداران و حسابرسان نيز به عنوان جزئي از اعضاي حرفه اي جامعه از اين تحولات و تاثير گذاري هاي آن دور نيستند و خواه ناخواه ناگزير از فراگيري و كاربرد تمام يا برخي از روش هاي نو در انجام وظايف خود خواهند بود.

امروزه حسابداران از طريق ثبت، طبقه بندي ، تلخيص و گزارشگري اطلاعات بر اساس بهاي تمام شده تاريخي به انجام وظايف خود مي پردازند. همزمان با روند روز افزون تحول و نوآوري در جهان نقش حسابداران نيز در تجارت و صنايع در حال تغيير است.

با توسعه و پيشرفت رايانه ، وظيفه ي سنتي حسابداران به عنوان تهيه كنندگان دفترها و صورتهاي مالي شركت ها و سازمان ها منسوخ شده است، زيرا همه ي افراد حتي بدون داشتن تخصص لازم، به كمك روش هاي پيشرفته رايانه اي كم و بيش مي توانند به انجام وظايف حسابداران بپردازند. بنابراين حسابداران وحسابرسان بايد با فن آوريهاي جديد و كاربرد آن ها آشنايي پيدا كنند تا بتوانند از آن ها در جهت ارتقاي كيفيت حرفه و ايفاي وظايف پيچيده تر و گسترده تر خود در آينده استفاده كنند.

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پايان نامه, حسابداري, ديجيتال, نرم افزار حسابداري, گزارشگيري, مزايا, هزينه, كيفيت, ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 15:54 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 158

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:23

نوع فايل:word

درس روش تحقيق

فهرست:

چكيده

مقدمه

ادبيات تحقيق

تعريف بيكاري

انواع بيكاري

انواع بيكاري از نظر علمي

علل بيكاري

علل بيكاري جوانان تحصيل كرده

علل بالا بودن نرخ بيكاري در ايران براساس نشريه اقتصاد ميس

نرخ بيكاري

پيامدهاي بيكاري

تعريف فرد تحصيل كرده

تفاوت فارغ التحصيلان بيكار با بيكاران ديگر جامعه

روش تحقيق:

1-    روش تحقيق و ابزار گردآوري داده ها

2-    زير فرضيه

3-    بيكاري فارغ التحصيلان چرا؟

4-    بيكاري بمب جامعه

5-    نظريه

6-     راه حل

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

 

چكيده

اين تحقيق در مورد علل بيكاري جوانان تحصيل كرده است براي پي بردن به دلايل آن در ايران از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده كرديم كه از روايي و پايايي بالايي برخورداند.

پس مي توان گفت اين تحقيق براي شناخت بيشتر شرايط و نهايتاً به منظور ياري رسانده به فرآيند تصميم گيري براي اصلاح و بازنگري نظام و فرهنگ اشتغال در جامعه است.

با توجه به نتايج داده هاي ما علل اصلي كه دانشجويان آن را مهمتر از ديگر دلايل دانستند عامل كاهش سرمايه گذاري در اشتغال جوانان بود .

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز :


طبقه بندی: ،
روش تحقيق, بيكاري, جوانان, نشريه اقتصاد ميس, سرمايه گذاري, پروژه, پايان نامه, ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 15:54 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 154

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:22

نوع فايل:word

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه

سازمان­ها

سازمان اداري و منابع انساني

سازمان فروش و بازاريابي

سازمان مالي

سازمان حراست

سازمان توليد رينگ يك

سازمان توليد رينگ دو

سازمان توليد رام

سازمان نت ( فني)

سازمان بازرگاني خارجي

سازمان برنامه ريزي و كنترل توليد

سازمان مهندسي

سازمان كيفيت

سازمان صنايع و بهره وري وسيستم ها

سازمان طراحي و ساخت ابزار و قالب

گواهي نامه ها

موضوع گزارش

انتخاب دستگاه

نمونه گيري

نمونه گيري اوليه

نمونه گيري نهايي

فرم­هاي طراحي شده

فرم ثبت اطلاعات وضعيت عملكردي

نمودار وضعيت عملكرد

نمودار پارتو

زمانسنجي

زمان مشاهده شده

زمان نرمال

زمان استاندارد

زمان در دسترس

تحليل علل توقفات

نبود كارگر

مواد اوليه

پيشنهادات

 

مقدمه

شركت رينگ سازي مشهد تحت نام شركت صنعتي رضا در سال 1352 با هدف توليد رينگ چرخ پيكان و با ظرفيت توليد 500،000 حلقه رينگ اغاز به كار كرد. در حال حاضر اين شركت با بيش از 38 سال تجربه و با استفاده از توان بالاي علمي و تخصصي در زمينه طراحي رينگ فولادي انواع خودروهاي مختلف و با بهره گيري از تكنولوژي روز دنيا داراي 2 خط توليد رينگسواري با ظرفيت 5،000،000 حلقه رينگ، يك خط توليد رينگ دوتكه با ظرفيت 400،000 و خط توليد رينگ تيوبلس با ظرفيت 100،000 حلقه ربنگ در سال بخ عنوان يكي از شركت­هاي تابع گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران فعاليت مي­نمايد. علاوه بر خطوط توليد فوق الذكر اين شركت داراي خط توليد رام زيرموتور پژو 405 و سمند نيز مي­باشد

جهت دانلود كليك نماييد


امتیاز :


طبقه بندی: ،
كارآموزي, گزارش, منابع انساني, فروش, بازاريابي, توليد رينگ, كيفيت, استاندارد, ,