تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:40 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 206

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
رشته تربيت بدني
فهرست مطالب:
فصل اول : تعاريف و ديدگاه ها
تاريخچه مختصري از درمان بيماران، مجروحان و معلولين به وسيله انواع روشهاي درماني
ماساژ
آب درماني و حمام درماني
دست درماني يا درمان دستي
فصل دوم : انواع حركت درماني
حركت درماني
مشخصات نيرو
نيروهاي مورد نياز در حركت درماني
نيروي جاذبه
نيروي عضلاني
نيروي خارجي
تكيه گاه (سطح اتكاء)
تعادل
انواع تعادل
تعادل پايدار
تعادل نا پايدار
تعادل خنثي
بي حركتي
بي حركتي نسبي
بي حركتي كامل
انواع حركات
حركات فعال (Active)
حركات غير فعال (Passive)
اثرات و فوائد حركت درماني
حركت درماني باعث تسريع در بهبودي بيماري فرد مي شود
حركت درماني موجب بكارگيري حداكثر عضلات و اندامهاي سالم شخص مي شود
حركت درماني موجب هماهنگي بهتر سيستم عصبي – عضلاني مي شود
انجام نرمشهاي حركت درماني تأثيرات فيزيولوژيكي دارد
حركت درماني موجب هماهنگي بهتر سيستم عصبي – عضلاني مي شود
با حركت درماني مي توان بعضي از مهارتهاي از دست رفته را دوباره كسب نمود
حركت درماني ازضعف و لاغري عضلات جلوگيري مي كند
انجام حركت درماني مداوم، نقش مهمي در اصلاح وضعيت افراد دارد
حركت درماني مي تواند بر غم و اندوه و ناراحتيهاي روحي و رواني فرد غلبه كند
حركت درماني ايجاد احساس آرامش و راحتي در فرد مي كند
حركت درماني موجب بدست آوردن دامنه طبيعي حركات در مفاصل شود
علل وعوامل كلي بروز ناهنجاري ها
فصل سوم : دستگاه عصبي انسان و عملكردهاي نادرست آن
عصب
دستگاه عصبي
دستگاه اعصاب پيراموني
دستگاه عصبي مركزي
دستگاه عصبي تني
ضايعات نخاعي
فلج سخت
فلج شل
تأثير ورزش و فعاليتهاي بدني بر روي اعصاب
عوامل مؤثر در دوره بارداري بر جنين
اثرات مادر بر جنين
سن مادر
تغذيه مادر
مصرف داروها
اعتياد
مصرف دخانيات
مصرف الكل
اشعه ايكس و راديواكتيو
بيماريها و اختلالات فيزيكي مادر در دوران بارداري
عامل RH خون
عوامل رواني در دوران بارداري
نشانه و علائم كودكان مبتلا به ناهنجاريهاي حركتي
بيماريهائي كه باعث عدم تحرك اندامهاي تحتاني مي شود
آسيب ديدگي بر اثر ضربه خارجي
اسپينابي فيدا
مايلو منينگوسل
فعاليتهاي پيشنهادي
بيماريهائي كه جابجائي را محدود مي كند
دررفتگي مادرزادي مفصل ران
بدشكلي مادرزادي
استئو كندروز (التهاب استخوان و غضروف)
لك گلوه – پروتز
اوزگوت شولاتر
اپي فيزيوليز
فلج پا
فعاليت پيشنهادي
چه نوع حركت ورزشي براي معلولان مناسب است
آيا افراد معلول مي توانند همراه افراد سالم ورزش كنند؟
اين افراد هرگز نبايد در ورزشهاي رقابتي شركت كنند.
افرادي كه قطع عضو دارند(آمپوتيشن)
نابينايان و ناشنوايان
فصل چهارم : عوامل رواني – اجتماعي و ناهنجاريهاي حركتي
علل ناهنجاريهاي حركتي از نظر رواني و اجتماعي
افسردگي و انواع آن
ارائه چند راه حل
براي جلوگيري افسردگي در اين دوران رعايت چند نكته ضروري است
راه حلهاي ورزشي و حركت درماني
كودكان با دشواريهاي حركتي
بررسي راه رفتنهاي ناهنجار و درمان آنها
روشهاي ارزيابي و تشخيص
فصل پنجم : روش هاي حركت درماني
حركات فعال
حركات آزاد
حركت نرمشي مفصل آرنج در دامنه حركتي خودش
حركات مقاومتي
تمرين با وزنه
حركات كمكي
حركات كمكي مقاومتي
انواع حركات آزاد
حركات موضعي
حركات عمومي
حركات فاعلي يا شخصي
حركات مفعولي
روشهاي عمومي اِعمال حركات فعال
آثار اِعمال حركات فعال
نتايج حركات فعال
عوامل مؤثر در كارائي عضله
حركات غير فعال
انواع حركات غير فعال
شل كردن غير فعال
باز و بسته كردن آرنج با كمك دست
فشاري غير فعال
روشهاي اِعمال حركات غيرفعال
ماساژ
انواع حركات ماساژ
نوازش كردن
استروك سطحي
ملاحظات در استروك سطحي
اثرات و موارد استفاده از استروك سطحي
استروك عمقي
روش انجام استروك عمقي
افلوراژ
نظريات در تكنيك افلوراژ
اثرات افلوراژ
موارد استفاده از افلوراژ
فشردن (نيدينگ)
نكات ضروري
انواع نيدينگ
وضعيت V , C در دستها
اثرات و موارد استفاده تكنيكهاي نيدينگ
ضربه زدن
انواع حركات ضربه اي
حركات لرزشي
اثرات و موارد استفاده حركات لرزشي
ممنوعيتهاي ماساژ
فصل ششم : شرايط استفاده از حمام هاي ســــونا
آثار فيزيو لوژيكي حمام سونا
آثار رواني حمام سونا
هدف از انجام حمام سونا
فرآيند فيزيولوژيكي حمام سونا
دستورات انجام حمام سونا
وسايل شخصي مورد استفاده در سونا
دستورات حين انجام حمام سونا
انجام سونا
سوناي خشك
سوناي مرطوب
استفاده موثر از سوناي مرطوب
اعمال پس از سوناي مرطوب
جكوزي
توجهات مهم
ترتيب اعمال ماساژ
نحوه استفاده از جكوزي ايستاده
تذكرات مهم درباره استفاده از نوشيدنيها
مرحله بعد از سونا
منابع

حركت درماني
استفاده از حركت ونرمشهاي ورزشي جهت بهبود وضع تعادل بدن و هماهنگ نمودن حركات آن و معالجه و درمان بعضي از بيماريها و ناراحتيـهائي كه معلول كم تحركي و يا پرداختن غيراصــولي به حركات و فعاليتهاي بدني هستند، مي باشد.
مشخصات نيرو
جهت نيرو
ميزان يا بزرگي نيرو
نقطه اثر نيرو


لينك دانلودامتیاز : 1


طبقه بندی: ،
دانلود, تربيت بدني, ورزش, ماساژ, جاذبه, تعادل, بيماري, عصبي, عضلاني, لاغري و ضعف, روح و روان, اعتياد,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:39 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 224

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
رشته مهندسي كامپيوتر
فهرست مطالب:
فصل اول
مهندسي نرم افزار و روش هاي آن
مهندسي نرم افزارچيست؟
ساخت يافتگي ومهندسي نرم افزارساخت يافته
شي گرايي ومهندسي نرم افزار شي گرا
معرفي Unified Modeling Language
تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process
فصل دوم
مقدمه اي بر( RUP)RationalUnified Process
RUP چيست؟
اصول ضروري RationalUnified Process
RUP وچرخه تكرار
فازها، اهداف ونكات اصلي
فازشروع ( Inception )
فازشناخت ( Elaboration)
فازساخت (Constructin)
فازانتقال ( Transition)
نكات اصلي
چهارعنصراصلي مدل سازي
نقش ها، فعاليت ها ومحصولات وجريان هاي كاري
نقش ها(Roles)
فعاليتها(Activites)
محصولات (Artifacts)
جريان هاي كاري (Workflows)
عناصرديگرموجود در RUP
ساختارايستاي RUP
اصول RUP (جريان كاري)
تعريف كلي RUP
چگونه مي توان از RUPنهايت استفاده راكرد
مواردضروري دريك پروژه RUP
توسعه ديد و نگرش
مديريت براي اهدف
شناسايي وامكان سنجي ريسك ها
عوامل مورد پيگيري
امتحان كردن حالت تجاري
طراحي معماري قطعات سيستم
مراحل ساخت وآزمايش محصول
تصحيح وبازبيني نتيجه ها
مديريت وكنترل تغييرات
مهيا كردن پشتيباني ازكاربر
چرخه اصلي Rational Unified Process
تصورغلط
نكته مهم
جريان هاي كاري غيرثابت
فصل سوم
فازهاي RUP
مقدمه
فاز Inception
فعاليت هاي لازم وضروري درفاز Inception
حياتي ترين نكات (گلوگاه ها) درچرخه حيات Inception
ارزيابي معيارها وضوابط
خروجي هاي الزامي فاز Inception
طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )
خروجي هاي اختياري فاز Inception
فاز Elaboration
فعاليت هاي ضروري درفاز Elaboration
ساختارچرخه حيات فاز Elaboration
ارزيابي معيارها
محصولات وخروجي هاي الزامي اين فاز
خروجي هاي اختياري اين فاز
فازساخت Construction
ذهنيت مقدماتي از فاز Constructin
فعاليت هاي ضروري درفاز Constructin
نكات مهم درفاز Constructin
معيارارزيابي
خروجي هاي الزامي فاز Constructin
خروجي هاي اختياري فاز Constructin
فاز انتقال Transition
فعاليت هاي ضروري فاز Transition
ارزيابي معيارها
خروجي هاي فاز Transition
منابع و مأخذ

چكيده:
با توجه به نياز روزافزون به استفاده از رايانه و ضرورت توسعه و فراگيري علوم و فنون مربوط به آن بويژه در زمينه مهندسي نرم افزار و با توجه به كمبود منابع و مطالب در اين زمينه، بر آن شديم تا گامي هرچند كوچك اما سازنده در اين زمينه برداريم. مطالبي كه پيش روي شماست حاصل تحقيقات مطالعات و گردآوري نكات مهم در زمينه توسعه مهندسي نرم افزار به روش RUP ميباشد. اميد است كه حاصل تلاش مان موثر و مفيد واقع شود.
مهندسي نرم افزار چيست؟
مهندسي نرم افزار، مديريت براي به نظم درآوردن و قاعده مند نمودن وابستگي ها وارتباطات همه جنبه محصول نرم افزاري كه در تمامي مراحل سيستم شناسايي و تعيين ميگردد، ميباشد.
در واقع مهندسي نرم افزار فرايند توليد نرم افزار براساس فهم مسائل و مشكلات، دستيابي به راه حل ها و دستيابي به تئوري ها، روش ها و ابزارهاي مورد نياز و درانتها رسيدن به هدف مطلوب ميباشد.
مهندسي نرم افزار بايد در طول ساخت، نگهداري توسعه وانفصال يك نرم افزار برهمه عملكردها نظارت داشته باشد.


لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, RUP, مهندسي نرم افزار, كامپيوتر, رايانه, شي گرايي, مدل سازي, محصولات, جري,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:39 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 196

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
رشته مهندسي فناوري اطلاعات
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفي TCP/IP
لايه هاي TCP/IP
اينترنت
مشخص نمودن برنامه ها
آدرس IP
سوكت
ارسال اطلاعات با استفاده از TCP
عمليات انجام شده توسط IP
مديريت IP
برنامه هاي عيب يابي
برنامه هاي ارتباطي
نرم افزارهاي سمت سرويس دهنده
نتايج
نحوه فرآيند انتقال اطلاعات
واژگان بسته هاي اطلاعاتي
اجزاء يك فريم
جريان انتقال اطلاعات
لايه اينترنت
لايه اينتر فيس شبكه
عمليات در كامپيوتر مقصد
روتينگ داده
روتينگ IP
توزيع بسته هاي اطلاعاتي
جدول روتينگ
ارسال اطلاعات بين روترها
عملكرد لايه IP در كامپيوتر مبدا
خلاصه

مقدمه:
امروزه اكثر شبكه هاي كامپيوتري بزرگ و اغلب سيستم هاي عامل موجود از پروتكل TCP/IP، استفاده و حمايت مي نمايند. TCP/IP ، امكانات لازم به منظور ارتباط سيستم هاي غيرمشابه را فراهم مي آورد. از ويژگي هاي مهم پروتكل فوق ، مي توان به مواردي همچون : قابليت اجراء بر روي محيط هاي متفاوت ، ضريب اطمينان بالا ،قابليت گسترش و توسعه آن ، اشاره كرد . از پروتكل فوق، بمنظور دستيابي به اينترنت و استفاده از سرويس هاي متنوع آن نظير وب و يا پست الكترونيكي استفاده مي گردد. تنوع پروتكل هاي موجود در پشته TCP/IP و ارتباط منطقي و سيستماتيك آنها با يكديگر، امكان تحقق ارتباط در شبكه هاي كامپيوتري را با اهداف متفاوت ، فراهم مي نمايد. فرآيند برقراري يك ارتباط ، شامل فعاليت هاي متعددي نظير : تبديل نام كامپيوتر به آدرس IP معادل ، مشخص نمودن موقعيت كامپيوتر مقصد ، بسته بندي اطلاعات ، آدرس دهي و روتينگ داده ها بمنظور ارسال موفقيت آميز به مقصد مورد نظر ، بوده كه توسط مجموعه پروتكل هاي موجود در پشته TCP/IP انجام ميگيرد.


لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, فناوري اطلاعات, برنامه, TCP, IP, آدرس, عيب يابي, نرم افزار, انتقال اطلاعا,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:39 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 194

تعداد صفحات:175
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مديريت – فرايند اساسي مديريت
مديريت
تاكيد اين تعريف
مديريت ورزشي
فرآيند مدريريت
آيا مديريت علم است يا هنر ؟
هنر
مقصود مديريت
سازمان و نياز به مديريت
حرفه مديريت بطور كلي به سوالات زير پاسخ مي دهد
حركت افراد و گردش كار سازمانها از
مهارت هاي مديران
سطوح مديران / آيا كار همه مديران يكسان است ؟
مديريت موثر و موفق
چگونه مي توان مدير موفق و موثري بود ؟
نظريه ها و مكاتب مديريت
مفاهيم و گرايشات كلي مديريت از نظريه هاي مختلفي تشكيل شده است كه عبارتند از :
الف – مكتب كلاسيك
نظريه مديريت علمي
نظريه فرآيندي مديريت
نظريه بوروكراسي ماكس وبر
اصول و مفاهيم بوروكراسي
ب )مكتب نئوكلاسيك / نظريه مديريت رفتاري
سازمانهاي رسمي و غير رسمي
نظريه سلسله مراتب نيازها
سلسله مراتب نيازهاي مازلو
اصول و مباني مديريت
وظايف مديريت : پژوهشگران و نظريه پردازان علم و هنر مديريت بر 5 وظيفه
برنامه ريزي
ضرورت برنامه ريزي
موفقيت هر سازمان
هدفهاي برنامه ريزي
تعريف هدف
هدف گذاري
تعريف برنامه
تعريف استراتژي
خط مشي
برنامه ريزي عملياتي / تاكتيكي
برنامه ريزي جامع / استراتژي
عوامل برنامه ريزي
عوامل ديگري كه در امر برنامه ريزي بايد مدنظر قرار گيرند
كاربرگ برنامه ريزي براي رشته واليبال و تعيين هدفهاي آن
تعيين هدفهاي گروهي
طرحهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
برنامه ريزي براي فصل تعطيل مسابقات
ارزشيابي
تجهيزات
استاندارد بودن تجهيزات و ابزار ورزشي
وسايل ورزشي با كيفيت خوب خريداري نماييد
سفارش به موقع وسايل ورزشي
مصالح برنامه خود را در نظر داشته باشيد
از شركتهاي قابل اطمينان خريد كنيد
تا آنجا كه امكان دارد از فروشندگان محلي خريد كنيد
نگهداري از وسايل و تجهيزات ورزشي
بودجه
جدول مسابقات
رزرو نمودن تسهيلات
مكاتبات
سازماندهي
تعريف سازماندهي
اصول مهم سازماندهي
تقسيم كار و تفويض مسئوليتها
مراعات سلسله مراتب قدرت و اختيار
طراحي دستورالعمل هاي انضباطي
اساس انتخاب ، شايستگي است نه شخصيت
سازمان صف
سازمان ستاد
ساختار سازماني
تقسيم بندي مختلف سازمان ها
بكارگيري نيروي انساني
هدايت و رهبري
رهبري
سبكهاي مديريت و رهبري
سبك مديريتي دستوري
مديريت و رهبري حمايتي
مديريت و رهبري مشاركتي
نظارت و كنترل
مكانيزم نظارت و كنترل
فرايند كنترل :
طراحي كنترل اثربخش براي برنامه هاي ورزشي
تعريف كنترل
فرايند كنترل
سنجش و اندازه گيري عملكرد واقعي
اصلاح هر نوع انحرافات قابل ملاحظه
بودجه بندي به عنوان ابزار كنترل
بودجه بندي به عنوان ابزار برنامه ريزي
بودجه بر مبناي صفر
فصل دوم : آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي
هدف كلي
سازمانهاي ورزشي
سازمانهاي ورزشي وابسته به جنبش المپيك
الف ) كميته بين المللي المپيك ( IOC )
وظايف IOC
وظايف هيئت اجرايي
اجلاس IOC
ب ) كميته هاي ملي المپيك ( NOCS )
ج ) كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
وظايف كميته ملي المپيك
اركان تشكيلات كميته ملي المپيك
مجمع عمومي
هيئت رئيسه و هيئت اجرايي
د ) فدراسيونهاي بين المللي (IFS )
فدراسيونهاي ورزشهاي المپيك زمستاني
فدراسيون هاي ورزشهاي المپيك تابستاني
فدراسيونهاي ورزشي كه توسط ( IOC ) مورد شناسايي قرار گرفته اند ولي جزء برنامه بازيهاي المپيك قرار نگرفته اند :
هـ ) فدراسيونهاي ملي ( NFS )
اهم وظايف فدراسيون به شرح زير است :
فدراسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران
ز) انجمنهاي ورزشي بانوان
ح) هيئت ورزشي
ط) المپيك سوليداريتي ( همبستگي )
كمكهاي المپيك سوليداريتي خاص اجراي برنامه هاي زير است :
جايگاه ورزش در ساختار نظام دولتي
الف) سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
تاريخچه تشكيلاتي سازمان تربيت بدني
وظايف سازماني تربيت بدني
شوراي سازمان تربيت بدني
سازمان اداري و نمودار تشكيلاتي سازمان تربيت بدني
ب) وزارت آموزش و پرورش
تاريخچه تشكيلاتي وزارت آموزش و پرورش
وظايف اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
تهيه و تنظيم تقويم ورزشي و برنامه هاي تعليمي كلوپهاي ورزشي .
سازمان اداري و نمودار تشكيلاتي اداره كل تربيت بدني آموزش و پرورش
د) وزارت فرهنگ و آموزش عالي
تاريخچه تشكيلات وزارت فرهنگ و آموزش عالي
جايگاه تربيت بدني در تشكيلات وزارت فرهنگ و آموزش عالي
وظايف اداره كل تربيت بدني وزارت فرهنگ و آموزش عالي
سازمان اداري و نمودار تشكيلاتي اداره كل تربيت بدني وزارت فرهنگ و آموزش عالي
نمودار سازماني اداره كل تربيت بدني را مي توان به شرح زير طراحي نمود
خودآزمايي
سازماندهي يك رويداد ورزشي
سازماندهي يك رويداد ساده ورزشي
شرح وظايف كميته تبليغات و انتشارات
شرح وظايف كميته نمايشگاهها .
شرح وظايف كميته روابط عمومي
شرح وظيفه كميته فوق برنامه و امور اجتماعي
شرح وظايف كميته بولتن و نشريات
شرح وظايف كميته امور تجهيز سالنهاي ورزشي
شرح وظيفه كميته اردوهاي تداركاتي .
شرح وظايف كميته امور فني مسابقات .
شرح وظايف كميته ارزيابي
شرح وظايف كميته امور مالي و تداركات
شرح وظايف كميته ترابري و امور نقليه
شرح وظايف كميته بهداشت ، درمان و خدمات پزشكي
شرح وظيفه كميته اسكان و امور خوابگاهها
شرح وظيفه كميته تغذيه و امور سلف سرويس
شرح وظيفه كميته استقبال و تشريفات
الف) امور مسافرت
ب) استقبال و بدرقه
شرح وظايف كميته مترجمين و راهنماها
خودآزمايي
بودجه
تعريف بودجه
اصول بودجه بندي
چرخه يا دوره بودجه بندي
تهيه و تنظيم بودجه
تصويب بودجه
اجراي بودجه
نظارت بر بودجه
انواع بودجه
الف) انواع بودجه از نظر تكنيك تهيه و تنظيم يا بودجه ريزي
ب) انواع بودجه از نظر ماهيت هزينه
بودجه عمومي دولت شامل
ج) انواع بودجه از نظر زمان ( چرخه بودجه )
بودجه ورزش در آموزش و پرورش
سازماندهي موفقيت آميز عمليات افزايش اعتبار ( بودجه )
چرا مردم كمك مالي مي كنند ؟
اصول موفقيت آميز افزايش اعتبارات
هدف
رهبري
داوطلبان
ارتباطات مردمي
روشهاي غير مستقيم افزايش اعتبارات
فصل چهارم :مديريت جلسات و شوراهاي تربيت بدني و ورزش
اصول قابل توجه در تشكيل جلسات
تعيين هدف
تهيه و تنظيم دستور جلسه
.تعيين زمان جلسه
جدول تنظيم برنامه هاي هفتگي بر اساس روز و ساعت
تعيين و انتخاب مكان جلسه
اطلاع قبلي
نمونه دعوتنامه
اداره و رهبري جلسه
در خدمت جمع باشد و نسبت به جلسه احساس تعهد كند.
محيطي آرام و دوستانه ولي جدي براي كار فراهم آورد
هدايت صحيح جريان مذاكره و بحث
حفظ نظم و ترتيب
توجه به حالات كليه افرادي كه در جلسه حضو دارند
شركت دادن عادلانه افراد در بحث و گفتگو
رفع هرگونه سوء تعبير از مباحثات
حمايت از پيشنهادهاي سازنده
كسب نتيجه و اتخاذ تصميم
خلاصه كردن مذاكرات و جمع بندي
تنظيم صورتجلسه
خود آزمايي

مديريت به عنوان رشته اي مجزا و متفاوت، پس از انقلاب صنعتي به وجود آمد. دامنه نقش و تئوري هاي اساسي آن در طي ساليان تغيير كرده. اما مقصود آن – حصول اطمينان از دستيابي به هدفهاي موسسه يا سازمان و به حداكثر رساندن بهره وري و كارايي همچنان باقي مانده است .
مديريت
عبارت است از كاركردن با و از طريق ديگران براي رسيدن به هدفهاي سازمان و هدف هاي كاركنان.
مديريت هنر انجام امور به وسيله ديگران، جهت نيل به اهداف يك سازمان مي باشد.

تاكيد اين تعريف :
در اين تعريف به سه نكته تاكيد شده است.
تاكيد بر انسان ها در سازمان
توجه به هدفها و نتيجه ها
ادغام هدف هاي فردي اعضاأ با هدفهاي سازمان
مديريت كار كردن با منابع مالي و منابع فيزيكي است جهت دستيابي به اهداف سازمان توسط برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل عمليات .
مديريت ورزشي :
تمام جنبه هاي مديريتي در ورزش هاي سازمان يافته و تجارت ورزشي را در بر ميگيرد. متخصصان در اين قلمرو با مديريت تسهيلات بودجه بندي – برنامه ريزي، سازماندهي و كاركنان سرو كار دارند.

فرآيند مدريريت :
فرآيند برنامه ريزي، سازمان دهي، رهبري و اعمال كنترل بر تلاش ها و كارهاي اعضاي سازمان و نيز مورد استفاده قرار دادن منابع سازمان براي دستيابي به هدف هاي اعلام شده از سوي سازمان مي باشد.


لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پايان نامه, پروژه, مديريت, تربيت بدني, فرآيند مديريت, نديريت ورزشي, هنر, سازمان, ماكس وبر, م,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:39 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 192

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاريخچه پست بانك و خدمات آن
مقدمه درباره دفتر خدمات ارتباطي
قانون تاسيس پست بانك
اساسنامه اصلاحي شركت دولتي پست بانك
وزارت پست و تلگراف و تلفن
فصل دوم – پست و خدمات پستي در ايران
معرفي شركت پست جمهوري اسلامي ايران
انواع خدمات پستي
فصل سوم – فعاليت هاي انجام شده در بانك
افتتاح حساب قرض الحسنه
نحوه پرداخت اقساط وام
گزارش گرفتن و صدور دسته چك
معرفي محيط كار

مقدمه
دفاتر خدمات ارتباطي مشتركان تلفن همراه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي ايجاد اشتغال، كارافريني، اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و اجراي سياست تمركز زدايي پيشگام بوده و از اين رهگذر به آزادسازي و خصوصي سازي و واگذاري بسياري از كارهاي اجرايي به بخش خصوصي، مبادرت ورزيده است.
ايجاد ارتباط دفاتر ارتباطي نيز به منظور تحقق سياست هاي ياد شده صورت گرفت. در حال حاضر از حدود 1000 دفتر ارتباطي در سراسر كشور وجود دارد.
به هر حال اگر هر دفتر ( بنا به استاندارد تعيين شده از سوي مخابرات)افزون بر مدير يا مسئوول دفتر پنج كارمند داشته باشد، مجموعا بيش از 1200 نفر در اين دفاتر اشتغال دارند. اگر مجموع كاركنان دفاتر خدمات ارتباطي و تلفن همراه كل كشور را كه حدود 880 باب است در نظر بگيريم، بر مبناي هر دفتر 6 تن جمعا رقمي حدود 5000 تن خواهد شد. اين رقم يك نهم كاركنان مخابرات در سراسر كشور است. يكي از نكات مهم در زمينه دفاتر خدمات ارتباطي، اين است كه هر طرحي در كنار همه مزاياي اجتماعي خود، ممكن است عوارضي هم داشته باشد كه چندان هم غيرطبيعي به نظر نمي رسد حتي در مدني ترين جوامع در كنار همه ي امكانات مطلوب اجتماعي آسيب هايي نيز وجود دارد.
به هر حال دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر مشتركان تلفن همراه در رسيدن به اهداف تعيين شده در چارچوب قوانين و مقررات و اصول حاكم بر فعاليت شان دچار مشكلات و ناهماهنگي شده اند كه بهتر است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب قوانين شفاف و متناسب با نياز مردم و دفاتر و تمهيدات نظارتي و بازرسي در دفاتر از هرگونه سوء استفاده و تقلب جلوگيري كند و با موظف كردن شركت هاي مخابرات، پست، پست بانك و پيام هوايي به همكاري با دفاتر خدمات ارتباطي در بهبود ارائه سرويس به مشتركان از سوي دفاتر ارتباطي كمك كند تا اين طرح اجتماعي به ساماندهي مطلوب برسد.


لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش كارآموزي, مديريت, دفتر خدمات ارتباطي, پست بانك, خدمات پستي, خساب قرض الخسنه, صدور دسته,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:39 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 174

تعداد صفحات:37
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
اهداف تحقيق
اهميت موضوع تحقيق
متغير تحقيق
سوال ويژه تحقيق
فرضيه تحقيق
روش انجام تحقيق
جامعه تحقيق
روش گردآوري تحقيق
پيشينه تحقيق
پيشنهادات
منابع تحقيق
مقدمه
ديباچه
عرفان يهود(كابالا / قبالا)
رنسانس و نهضت علم گرايي
فراماسونري
متال موسيقي اعتراض
هاليوود ارژنگ شيطان پرستي
نتيجه گيري
پي نوشت ها

منابع و مآخذ


لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, معارف, شيطان پرستي, شيطان, يهود, تحقيق, اهداف, موسيقي متال, فراماسونري,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:38 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 226

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
رشته مهندسي برق
فهرست مطالب:
تاريخچه ترانزيستور
ترانزيستور چيست
ترانزيستور چگونه كار ميكند
ترانزيستور چه كاري انجام مي دهد
اختراع راديو
مشكل آشكار سازي
تقويت
لامپ هاي خلأ يكسوساز
تقويت كنندگي لامپ خلأ
ترانزيستور
ترازيستور دوقطبي پيوندي
انواع ترانزيستور پيوندي
ساختمان ترانزيستور پيوندي
طرزكار ترانزيستور پيوندي
نحوه اتصال ترانزيستورها
اتصال كلكتور مشترك
ساختار و طرز كار ترانزيستور اثر ميداني–فت

منابع


لينك دانلودامتیاز : 1


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, ترانزيستور, برق, راديو, تاريخچه, لامپ, ساختمان ترانزيستور, كلكتور,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:38 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 198

تعداد صفحات:42
نوع فايل:word
رشته مهندسي مكانيك
فهرست مطالب:
فصل يكم- سنسورها
سنسوردما
سنسور گاز
فصل دوم-ميكروكنترولر در سيستم
مختصري از ميكروكنترولر
خصوصيات ميكرو كنترلر
تركيب پايه
بلوك دياگرام
توصيف پايه ها
هسته مركزي
حافظه ميكروكنترولر
مبدل آنالوگ به ديجيتال
ADC كانال
حذف نويز آنالوگ
تراشه
برسي
مراجع
اطلاعات فني عناصر سيستم اعلان واطفاء حريق
اطلاعات سنسورگاز
اطلاعات سنسور دما
اطلاعات ميكروكنترولر
فهرست شكلها
اشكال مختلف سنسور دما
اشكال ظاهري انواع سنسورهاي گاز
مدار داخلي
سنسورها ودتكتورهاي موجود در بازار
راه اندازي وباياس سنسور گاز
پايه هاي ميكروكنترولر
مدار داخلي ميكروكنترولر
شكل واحد كنترل كلاك ميكرو
شماتيك سيستم اعلان واطفاء حريق
پشت فيبر سيستم اعلان واطفاء حريق
فهرست جدول ها
ولتاز آستانه پايه ريست
منابع كلاك
RS232 اسامي وپايه

پايه هاي نمايشگر


لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, مكانيك, طراحي, سيستم, سنسور, دما, ميكرو كنترلر, دياگرام, آنالوگ, ديجيتال, مبدل, نويز,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:38 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 198

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول (مقدمه)
web service چيست ؟
مزيتهاي استفاده از وب سرويس ها
مفاهيم كاربردي در وب سرويس ها
XML يا Extensible Mark Up Language
SOAP يا Simple Object Access Protocol
WSDL يا Web Services Descrition Language
UDDI يا Universal Description Discovery Integration
خلاصه فصل اول
فصل دوم (ابزارهاي لازم)
Net Frame Work.
مراحل نصب Micro Soft .Net Frame Work
ايجاد يك سرور مجازي IIS
نصب ويژوال استوديو 2005
نصب Sql Server 2005
خلاصه ي فصل دوم
فصل سوم (طراحي و پياده سازي وب سرويس )
وظيفه ي وب سرويس
سايت اصلي پروژه يا Book Web Service
وب سرويس سرويس دهنده / سرويس گيرنده
تنظيمات IIS براي اجراي برنامه
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم (پيشنهادات براي آينده ي وب سرويس)
توسعه ي يك وب سرويس امن
معرفي مدل امنيتي
تهديد هاي شناخته شده توسط RupSec
راه حلهاي امنيتي پيشنهادي RupSec
خلاصه فصل چهارم
ضميمه ي فصل 4
كاربرد فناوري ajax در وب سرويس

فهرست منابع


لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پايان نامه, كامپيوتر, فناوري, وب سرويس, امنيت, برنامه, ويژوال استوديو, سرور, كالا,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:38 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 206

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
رشته فناوري اطلاعات
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بندي مركز
اطاق MDF
سالن PCM
سالن تغذيه
اطاق كابل
سالن سوئيچ
كليات سيستم سوئيچ
سالن تجهيزات
سيستم BAM
پردازش مكالمه
تجهيزات سالن
جايگاه كاري
اطلاعات
مشتركين معمولي
مشتركين تلفن همگاني
سرويس ويژه
خط
ترانك
انواع ترانك
كاربرد ترانك
سيگنالينگ
كارهاي روزانه ثابت
تعويض پكيج
تغيير log سيستم
ارسال كنتورهاي همگاني و خدماتي
تكميل و تنظيم دفاتر گزارش
كارهاي روزانه احتمالي
مواردي كه طي نامه از مراجع بالاتر ارسال مي گردد
مواردي كه از طريق طرح جامع ارسال مي گردد
كارهاي ماهيانه
كارهاي دو ماهه
ASR & PBX
ترافيك سنجي
ترافيك ابتدائي
ترافيك انتهائي
مراحل كار با نرم افزار ترافيك سنجي مراكز C&C08
ترافيك سنجي مراكز C&C08 جهت مشتركين پرترافيك
ترافيك سنجي مراكز C&C08 جهت يك كد خاص مثل
اختصارات
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه
امروزه در همه كشورهاي جهان مخابرات، ارتباطات و انتقال اطلاعات در حال پيشرفت و گسترش است و هر روز فناوري جديدي روي كار مي آيد. در ايران نيز به دليل احتياج بيش از پيش مردم، سازمان ها و وزارتخانه ها مختلف به وسايل ارتباطي، سعي در پيشرفت هرچه بيشتر وجود دارد.
به لحاظ اشتغال، توسعه و رواج ICT موجب پيدايش مشاغل جديد با كيفيتي نو و برتر ميشود.
امروزه شبكه هاي ديگري بالاتر از شبكه محلي قرار ميگيرند كه امكان سرويس دهي به تمام مشتركين در تمامي نقاط جهان را فراهم مي سازد (IN,NGN,…)
مهمترين و حساس ترين بخش در يك مركز تلفن، سالن دستگاه مركز ميباشد كه هسته اصلي مركز ميباشد زيرا تمامي ارتباطات از آن جا شكل مي گيرد. به عنوان مثال هنگامي كه شما گوشي تلفن خود را برمي داريد صداي بوق (Dial Tone) مي شنويد و بعد از آن مي توانيد شماره گيري كنيد براي همين بوق ساده در هنگام برداشتن تلفن تعداد زيادي سيگنال بين گوشي تلفن شما و مركز انتقال مي يابد كه به شما امكان شماره گيري ميدهد.
يك مركز تلفن به طور كلي شامل سالن دستگاه، سالن ام دي اف، سالن پي سي ام، اتاق كابل، اتاق نيرو، باتري و ديزل ميباشد و روال كلي برقراري ارتباط به شكل زير است :
سالن دستگاه وظيفه سوئچينگ و برقراري ارتباط بين مشتركين را به عهده دارد كه بعد از سالن دستگاه ارتباط از طريق سالن ام دي اف با اتاق كابل برقرار ميگردد و از آن جا به كافو هاي خارج از مركز، سپس به پست هاي درب منازل و شركت ها و ازآن جا به مشتركين و بالعكس.
به علت پيچيدگي بخش هاي مختلف ارتباطات در سالن دستگاه در اين گزارش سعي بر اين شده است كه از جزئيات در مورد سوئيچ اين مركز خودداري شده و بيشتر به كليات بخش هاي مختلف سالن و كارهاي انجامي روزانه و ماهيانه توسط كارشناسان سوئيچ بپردازم.
اين مركز داراي 40000 شماره تلفن مي باشد كه از اين تعداد 5000 شماره آن مربوط به كافوهاي نوري ميباشد و باقيمانده شماره هاي اصلي سوئيچ ميباشد كه نگهداري اين دو بخش به عهده پرسنل مختلف است.


لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
كارآموزي, دانلود, مخابرات, كابل, سوئيچ, سيستم, مشتركين, تلفن, ترانك, ترافيك, ارتباطات, انتقال اطلاعا,