تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:28 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 192

تعداد صفحات:141
نوع فايل:word
رشته مهندسي پتروشيمي و پليمر
فهرست مطالب:
به جاي مقدمه
فصل اول
ديپايچه
مقدمه اي بر خوردگي
تعريف خوردگي
عوامل موثر در سرعت خوردگي
انواع خوردگي
روشهاي مهار خوردگي
فصل دوم
آماده سازي سطح فلزات
برسي سيمي
شيميائي
پاششي
ماسه پاشي (شن زني SAND BLASTING)
ساچمه زني (SHOT BLASTING)
فولاد پاشي (GRIT BLASTING)
تفاوت ساچمه زني و فولاد پاشي
استاندارد و معيار قابل قبول تميزي
پرايمر ( زير رنگ ، آستري PRIMER)
رقيق كردن پرايمر
پرايمر زني
پوشش (COAT)
اعمال پوشش(COATING)
پوشش سرد(TAPE) COLD COATING
آزمايش چسبندگي نوار BAND TEST
نحوه كنده شدن نوار از روي لوله
تعمير پوشش لوله
نگهداري نوار
شرايط محيطي
روش تشخيص سالم بودن نوار
پرايمر و نوار سرد مورد استفاده در شركت ملي گاز
پوشش گرم COAL TAR
روي كانال
انبار و نگهداري
روش اعمال پوشش گرم
درجه حرارت قير
ضخامت پوشش
پوشش مضاعف
DOUBLE , COAT AND DOUBLE WRAP.
شناخت سالم بودن پوشش گرم
آزمايشات پوشش لوله
تعمير پوشش لوله
اعمال پوشش گرم در كارگاه
نگهداري و جابجائي لوله هاي پوشش شده
پوشش سرجوش ها در روي كانال
اعمال پوشش شيرآلات و اتصالات آنها
شيرآلات و اتصالات مدفون در خاك
شيرآلات و اتصالات داخل حوضچه
نوار سخت راكششيلد( ROCK SHIELD)
آزمون كيفيت پوش لوله هاي مدفون COATING RESISTANCE TEST
طراحي و انتخاب پوشش
عوامل موثر در انتخاب نوع پوشش
مقايسه اعمال پوشش در كارگاه و محل لوله گذاري
اعمال پوشش دركارگاه
اعمال پوشش درمحل لوله گذاري
مقايسه مراحل مختلف اعمال پوشش گرم و سرد
مقايسه تعداد افراد مورد نيزا در شرايط مساوي
مقايسه كلي اعمال پوشش گرم و سرد
عوامل ضعيف شدن
پوشش هاي جديد
پوشش پلي اتيلن
پوشش پلي پورتين
پوشش هاي اپوكسي
فصل سوم
حفاظت كاتدي
معيار حفاظت كاتدي
شدت جريان مورد نياز سيتم حفاظت كاتدي
سيستم هاي حفاظت كاتدي
سيستم هاي گالوانيكي(اندهاي فنا شونده)
سيستم هاي جريان تزريقي IMPERSSED CURRENT
بسترهاي اندي CROUND BEDS
انواع بسترهاي آندي
بستر آندي موقت TEMPORARY GROUND BED
بستر آندي سطحي
بسترهاي آندي عمودي (چاهي) VERTICAL GROUN BED
فصل چهارم
ابزار ، مصالح و دستگاههاي مورد استفاده در سيستم هاي حفاظت كاتديك

مولتي متر يا آوامتر
هاف سل (مس ، سولفات مس ) نيم پيل
دستگاه منفذ ياب
وايبروگروند
فلز ياب
پيرسان
فلنج تستر
ميلر
دستگاه C-SCAN
مبدل يكسو ساز
سيلي كاجل
جعبة اتصال نوع يك
جعبة اتصال نوع دو
قرقرة نگهدارنده طناب حائل آندها در سيستم چاهي
كابل
اتصال زمين
فصل پنجم
اندازه گيري MEASURING
اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك
اندازه گيري مقاومت اتصال زمين
اندازه گيري مقاومت الكتريكي (مخصوص ) خاك
اندازه گيري مقاومت عايقي كابل
اندازه گيري تداخل و روش رفع آن
منابع

از زماني كه انسان دست به استحصال فلز از معادن زدو به ساخت ادوات فلزي وسايل و ابزار پرداخت با مسئله خوردگي به طورملموس مواجه شد.حتي قبل از توليد فلز، بشر از ادوات و ابزاري استفاده مي كرده است كه در معرض خوردگي قرارداشته اند.به طور مثال وقتي دو سنگ آسياب بر روي هم حركت ميكردند.به علت پديده سايش ERRISION دچار خوردگي مي شدند،اما به وضوح مي توان ادعا كرد كه پديده خوردگي با فلز و مشخص تر از همه فلزات با آهن گره خورده است.
در طبيعت فلزات به صورت خالص وجود ندارد بلكه از تركيبات مختلف همان فلز استحصال مي گردد.ازلحظه اي كه فلز خالص فراهم گردد مبارزه تن به تن و رويارويي طبيعت با بشر آغاز ميگردد.طبيعت فلز را به صورت تركيبات اوليه ميخواهد و انسان نيز فلز را بحالتي كه مورد نياز و مصرف او است نگه مي دارد و تضاد و تناقض از اين جا ناشي مي شود.

CORRODE يك واژه يوناني به معني قطعه قطعه شدن و مضمحل شدن است كه CORROSION يعني خوردگي از آن مشتق شده است.پديده خوردگي يكي از معضلات تكنولوژيك جهان صنعت است كه بر روي فلزات و سازه هاي بتني ايجاد ميشود و در اصطلاح عامه خوردگي را بنام " زنگ زدگي" ميشناسند .مسائل و مشكلات خوردگي نه تنها درواحد هاي صنعتي كه در مواردي از زندگي روزمره نيز ملموس و قابل ملاحظه است.تاثيرات اين پديده در ساختمانها،راه ها،وسايل نقليه،لوله هاي آب، گاز و ... موجب اتلاف سرمايه هاي هنگفتي ميشود.اتلاف موادومصالح،كاهش بازدهي،آلودگي محصولات،افزايش هزينه هاي تعميراتي توقف عمليات وازدياد هزينه هاي پرسنلي را ميتوان از اثرات مهم ناشي از خوردگي دانست.


لينك دانلود


امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, پليمر, مهندسي نفت, خوردگي, فلزات, ماسه, ساچمه, رقيق, آزمايش, پوشش لوله, ا,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:28 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 180

تعداد صفحات:102
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول طرح مسئله
ضرورت پروژه
روش مطالعه وتحقيق
سامان پروژه مطالعاتي
فصل دوم : شناخت
شناخت سينما
سينما چيست ؟
اختراع سينما
فرهنگ ونمايش ونقش آن درايران
تاريخ سينماي ايران
سينماي حال حاضر ايران
نقدينگي
مواد اوليه
نيروي انساني
معماري وسينما
پيوند (وجه اشتراك معماري وسينما )
نقد
بيانيه
الهام
بررسي چند نمونه خارجي وداخلي
فصل سوم : ضوابط واستانداردها
ظرفيت سالن
شكل واندازه تصوير پردازش
پرده ها وتصويرپردازي
لنزهاي پردازش
پوشش تصوير
شيب كف وصندلي ها
شيب كف سالن نمايش تصوير
فاصله گذاري رديف ها وراهروها
پرده ها
سالن نمايش اصلي
سالن هاي نمايش فرعي
بخش جنبي خانه فيلم وسينما
فضاهاي ورودي
فصل چهارم : مطالعات پايه
مطالعات منطقه اي ومحيطي
موقعيت جغرافيايي استان تهران
موقعيت جغرافيايي شهرتهران
كوهپايه ها وارتفاعات ورودخانه ها
ارتباطات
چگونگي شكل گيري شهر تهران
تاريخچه تهران
مطالعات فرهنگي واجتماعي
مطالعات اقليمي
دما
بارش
رطوبت نسبي
باد
ساعات آفتابي
روزهاي باراني
معيارها وضوابط استقرار واحدهاي ساختماني درسايت
فصل پنجم : مطالعات كالبدي
تجزيه وتحليلي سايت
بررسي موقعيت سايت درشهر
ديد ومنظر ازدرون به برون سايت
ديد ومنظر ازبرون به درون سايت
كاربريها وهمجواريها بلافصل
نظام توده فضا
گزينه منتخب لكه گذاري
موقعيت شهري محل مورد نظر(سايت)
موقعيت قرار گيري سايت در منطقه
دسترسي هاي سايت در منطقه
كاربري هاي موجود در محدوده سايت
مشخصات و توانمنديهاي موقعيت شهري سايت
تحليل و تجزية تصويري سايت
ديد بنا نسبت به محدودة اطراف سايت
منابع و ماخذ

ضرورت طرح پروژه:
بناهاي فرهنگي يك جامعه يكي از نيازهاي زندگي امروزه است.جوامع با سرعت بيشتري به پيش ميرود و پله هاي ترقي را طي ميكنند كه بيشترين سعي و كوشش خود را به استوار ساختن پايه هاي فرهنگي جامعه نهاده اند و نيازمند اين امر ارتقا ساختارهاي فكري افراد جامعه است. لذا مساله اصلي بدين گونه طرح گرديده:
رسيدن به فضايي كه بتواند زمينه ارتقا ساختارهاي فكري بشر در زمينه هنر بوده است فراهم بياورد و بستر مناسب براي فن آوري و خلاقيت هاي نوين هنري را فراهم سازد.
تحولات اقتصادي و اجتماعي همواره با دگرگوني هايي در طرز انديشه و رفتار افراد يك جامعه همراه است.

نظام فرهنگي كه بر اساس شكل خاصي از توليد و مجموعه از آداب و رسوم استوار بوده و همزمان با يك تحول جديد به هدف هايي تازه نيامند مي شود.اگر نخستين مراحل تحول اجتماعي ايران نيازها، محرك اقتصادي داشت در اين مرحله از انعكاس اين خواسته ها و تمنيات معنوي و فرهنگي افراد بچشم مي خورد.

لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, معماري, هنر, سينما, پروژه, پايان نامه, اختراع سينما, معماري و سينما, نقد, سالن سينما, لنز, ر,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:28 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 186

تعداد صفحات:14
نوع فايل:word
رشته هنر
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه ها
مقدمه
پيشينه پژوهش
روش پژوهش
معناي لغوي تايپوگرافي
تايپ چيست و كجا اختراع شد
زبان تايپ
مفهوم تايپوگرافي
عوامل موثر در تايپوگرافي ايراني
حروف در تايپوگرافي طراحان نسل پنج ايران
تركيب حروف و تصوير
ارتباط تصويري بين كلمات و تصاوير پوسترها
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ
فهرست منابع اينترنتي

مقدمه:
از آن جا كه كيفيت تركيب بندي در يك اثر گرافيكي در گرو نوشتار و يا حروف شكل ميگيرد، اهميت پرداختن به مقوله تايپوگرافي در آثار گرافيكي بسيار چشمگير است. تايپو گرافي در دنياي غرب مقوله اي اساسي و پايه در اصول طراحي و گرافيك بشمار ميرود. حال اينكه در ايران تايپوگرافي و ميزان اهميت آن در آثار گرافيكي، بحثي است كه محتاج تحقيق و بررسي مي باشد. از اين رو با جستجو و كشف عناصر موثر در تايپوگرافي مي توان به نقاط ضعف و قوت آن در گرافيك امروز ايران پي برد.

"لينك دانلود"امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
دانلود, رشته هنر, گرافيك, تايپ, پروژه, پايان نامه, تايپوگرافي, زبان تايپ, حروف, تصوير, تركيب بندي, ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:27 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 178

تعداد صفحات:66
نوع فايل:word
رشته كامپيوتر
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه
ويروس هاي كامپيوتري
برخي از راه هاي انتشار ويروس ها
انواع ويروس ها
فهرستي از آخرين ويروس هاي شبكه اي در دنيا
ضد ويروس
انواع حملات و روش هاي مقابله با آن ها
ماهيت ويروس ها
انواع حملات در شبكه كامپيوتري (بخش اول)
انواع حملات در شبكه كامپيوتري (بخش دوم)
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
ويروسهاي كامپوتري بسيار شگفت انگيز هستند. و توجه بسياري از برنامه نويسان و مشاوران امنيتي شبكه هاي اينترنتي، حتي افراد عادي كه از رايانه براي كارهاي روزانه خود استفاده ميكنند را به خود جلب كرده اند و سالانه هزينه زيادي براي جلوگيري از انتشار و بالا بردن امنيت شبكه ها و رايانه ها در مقابل ويروس ها صرف ميشود واگر از نگاه ديگري به ويروس ها نگاه كنيم نقاط آسيب پذيري و ميزان آسيب پذير بودن سيستم كامپيوتري خود و يا امنيت شبكه كه ما در حال كار با آن هستيم به ما نشان ميدهند،كه البته ممكن است اين كار كمي برايمان گران تمام شود.
يك ويروس كه از طراحي و زير ساخت پيچيده و سازمان يافته اي بهره مند باشد،ميتواند تاثيرات شگفت انگيز و در بعضي موارد مخرب بر شبكه اينترنت بگذارد.اثراتي كه اين ويروس ها بر اينترنت ميگذارند و تعداد سيستم هاي كه آلوده ميكنند خود گواه ارتباطات پيچيده و عظيم انسان ها و رايانه ها وشبكه هاي اطلاع رساني در اينترنت ميباشد…

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, كامپيوتر, حسگر, بيسيم, نرم افزار, شبكه, مسير يابي, سخت افزار, شايعه پراكن,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:27 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 184

تعداد صفحات:106
نوع فايل:word
رشته هنر – گرافيك
فهرست مطالب:
مقدمه
مقدمه هنر
مقدمه هنر مدرن
مقدمه هنر پست مدرن
هنر مفهومي
نام ها
پيش فرض ها و ديدگاه ها
فرم
زمينه
زبان
آوانگارديسم
راشنبرگ
اروپا و ژاپن
فلاكسوس
موريس
هنر به مثابه ايده
نقاشي
ايده ها
تجسدزدايي
تكرار
تحليل
متن و عكاسي
نمايه
ميراث
هنرمندان هنر مفهومي(ايراني-خارجي)
هنر مندان خارجي
لارنس واينر
جوزف بويز
آن كاوارا
كاتارينا فريتش
فليكس كوتزالس
جف كونز
پي برو مانتسوني
توني كي
دمين هيرست
ريچارد لانگ
بري فلانگن
سندي اسكاگلند
سل لويت
بروس نامن
هنرمندان ايراني
فرحناز جليلوند
ژينوس تقي زاده
مهديه ناصري قائم
بيتا فياضي
كامبيز صبري
بهنام كامراني
امير معبد
كارهاي گروهي
رحمان مجرد،بهمن كياني و محمد رضا ميرزايي

فهرست منابع و ماخذ

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
هنر, گرافيك, پروژه, پايان نامه, ايده, متن, عكاسي, پست مدرن, ديدگاه, راشنبرگ, موريس, فلاكسوس,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:26 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 176

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
رشته مهندسي برق
فهرست مطالب:
فصل اول:
مقدمه

فصل دوم : معرفي قسمت هاي اصلي، خدمات و ايمني در پالايشگاه
(Health Safety Environment) HSE
مقررات ايمني در پالايشگاه
فرايند توليد نفت
قسمت هاي پالايشگاه

فصل سوم : تشريح روند كار ، فرآيند توليد و ارائه خدمات
كارگاه تعميرات مركزي
روند كار در كارگاه
نمونه وسايل موجود در كارگاه برق
كارهاي انجام شده در كارگاه برق در طول دوره حضور
قسمت آب بخار (نيروگاه برق)
عملكرد ژنراتورها
برق ماندگار UPS
كارهاي انجام شده در قسمت تعميرات برق نيروگاه در طول دوره حضور
طرح كلي از نيروگاه بخاري
خلاصه اي بر تامين آب مورد مصرف پالايشگاه
SUB STATION
كليدهاي قدرت مورد استفاده در سيستم پالايشگاه
حفاظت از سيستم برق پالايشگاه اصفهان
نگاهي به عملكرد كليد قدرت و حفاظت هاي آن
دستگاه هاي تست حفاظت
معرفي بعضي از وسايل برقي بكار رفته در واحد ها
ترانس ابزار دقيقي
راكتور
تلمبه نفت خام
تفاوت فيوز و رله
سيستم مگنت
نمك گير Desalter
تنظيم زاويه پره ها فن ها
Sut bluer
سيستم برق بلا قطع ups
نحوه عملكرد كمپرسور
تعيين درجه حرارت موتورها
درجه بندي گازي موتورها
انتخاب فيوز به شكل تجربي

فصل چهارم: جمع بندي
پيشنهادات
نتيجه گيري

مقدمه

پالايشگاه اصفهان در دوران قبل از انقلاب اسلامي در نزديكي شهر اصفهان و در كوهپايه كوه هاي اطراف توسط يك شركت امريكايي احداث گرديد. در دوران دفاع مقدس آسيب شديد اين پالايشگاه باعث شد كه با خودكفايي مهندسان ايراني به ساخت مجدد آن اقدام نمايند و از دل خرابه هاي پالايشگاه قبلي يك پالايشگاه جديد را بوجود آورند.
همكنون پالايشگاه اصفهان در رتبه اول تنوع محصول و رتبه دوم ميزان توليد در بين پالايشگاههاي كشور ايران است. خوراك بسياري از صنايع مانند پتروشيمي و مواد شوينده را تامين مي نمايد.
سيستم برقي پالايشگاه اصفهان به شكل داخلي در خود پالايشگاه طراحي گرديده و تامين برق خود را خود بر عهده دارد و با شبكه سراسري هيچ ارتباطي ندارد. به علت حساسيت كار پالايشگاه و عدم قطع برق در آن اين سيستم طراحي گرديده و براي قطعي هاي موقت برق ، تدابير ويژه اي انديشيده شده است ، كه بدون وقفه چشمگير سيستم را بطور دائم برقدار نگه مي دارد.
تجهيزات برقي پالايشگاه بيشتر خارجي بوده به طوريكه ماشين هاي الكتريكي ساخت شركت زيمنس آلمان و تجهيزات روشنايي و كابل هاي انتقال ساخت كشور امريكا است.
سيستم انتقال و توزيع از نوع زير زميني بوده و تمام كابل كشي ها در كانال هاي ويژه زير زمين صورت گرفته است تا كمترين امكان خطر را براي پالايشگاه در بر داشته باشد.
ما در اين گزارش به روند توليد برق در پالايشگاه و نحوه تعميرات داخلي تجهيزات برقي و روند كار سيستم حفاظتي نيروگاه و مراكز فرعي توزيع برق و معرفي دستگاههاي مختلف مورد استفاده در آن خواهيم پرداخت .
در روند اين پروژه با سيستم هاي كاربردي جديد و قديمي در سيستم برق پالايشگاه آشنا شده و نحوه توليد برق از ابتدا تا مصرف و چگونگي حفاظت ها در يك گريز كلي معرفي گرديده و سعي بر آن شده تا آشنايي كاملي با كل روند كار پالايشگاه را داشته باشيم.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش كارآموزي, برق, پالايشگاه, اصفهان, ايمني, نفت, نيروگاه, كارگاه, تعميرات, ژنراتو, تست حف,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:25 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 164

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
رشته مديريت
فهرست مطالب:
مقدمه
شرايط و نياز كشور به انبار داري
هدف استقرار سيستم انبار در شركتهاي الكترونيكي
فرمهاي مورد نياز انبار
تعريف كدينگ براي سيستم
انواع فرمهاي مورد نياز براي انبار
فرم درخواست خريد كالا
فرم درخواست بازرسي اقلام ورودي-كنترل كيفيت
فرم رسيد انبار
فرم درخواست كالا از انبار
فرم حواله انبار
كنترلهاي مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشنده
مجوز هاي مورد نياز براي دريافت كالا از انبار
مشخصات مكان لازم براي انبار
طبقه بندي انبارها
انبار قطعات
انبار مواد اوليه
انبار محصول
انبار ضايعات
مشخصات كارت انبار
فرم كار ت انبار
تعداد انبارهاي لازم
امضا هاي مجاز
ثبت اطلاعات انبار در مدارك انبار و دفاتر مالي

كنترل بين مدارك حسابداري و مدارك انبار

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, انبار, ماود اوليه, انبارداري, شركت هاي الكترونيكي, حسابداري, دفاتر مالي, ,

تعداد صفحات:127
نوع فايل:word
رشته مديريت
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
تعريف متغير ها
تعريف عملياتي
فصل دوم
مقدمه
تفكر انتقادي
آموزش تفكر
مفاهيم و ابزارهاي تفكر انتقادي
راهكارهاي تفكر انتقادي
مقايسه تفكر عادي و تفكر انتقادي
ويژگي هاي تفكر انتقادي
اجزاي اصلي تفكر انتقادي
ضرورت خواندن خلاق
محاسن تفكر انتقادي
1-تفكر انتقادي و رشد اجتماعي
2-تفكر انتقادي و رشد شناختي
3-تفكر انتقادي و رشد اخلاقي
4-تفكر انتقادي و رشد رواني
5-تفكر انتقادي و رشد علمي
سازمان دهي و طراحي تدريس به منظور ايجاد تفكر انتقادي
آموزش و پرورش و تفكر انتقادي
ضرورت ترويج تفكر انتقادي و خلاق
ترويج تفكر خلاق
موانع تفكر انتقادي و خلاق و راه حل آن
الف)موانع تفكر انتقادي
موانع تفكر خلاق
تقويت تفكر خلاق
ترويج عملي تفكر انتقادي و خلاق در جامعه ايران
زندگي بر پايه تفكر انتقادي
تفكر انتقادي براي خلق يك جامعه دموكراتيك
نقش تفكر انتقادي در پيشرفت شغلي و حرفه اي
نقش تفكر انتقادي در مواجهه با اطلاعات فزاينده بشري
تفكر انتقادي مبناي آموزش و پرورش رهايي بخش
تاريخچه تفكر انتقادي
نظريات علمي موجود درباره تفكر انتقادي
چارچوب نظري
تئوري انتقادي امروز
پيشينه پژوهشي
الف)مطالعات داخلي
ب)مطالعات خارجي
مدل مفهومي
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه و روش نمونه گيري
روش گرداوري اطلاعات
ابزار پژوهش
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم
يافته هاي توصيفي
يافته هاي استنباطي
فصل پنجم
مقدمه
جمع بندي يافته هاي فصول گذشته
بحث و نتيجه گيري
محدوديت ها
پيشنهادات
پيشنهاداتي براي پژوهش هاي بعدي
منابع
ضمائم

مقدمه :
جهان ‌امروز عصر توليد و عرضه وسيع اطلاعات است. سرعت انتقال اطلاعات با سرعت نور برابري ميكند، ولي با وجود اين ‌‌اقوام بشري به خوشبختي و دانايي‌ كامل دست نيافته‌اند. ذهن بشر با هجوم انواع اطلاعات روز بروز گنجايش كمتري براي نگهداري آن مييابد.براين‌اساس، علماي تعليم و تربيت بزرگترين هدف آموزش و پرورش را كسب تفكر علمي براي فراگيران مي‌دانند تا باايجاد قدرت ذهني و جسمي در آن ها زمينه رقابت ها و چالش هاي گوناگون دنياي متغير كنوني را فراهم سازند.
هدف‌از فراگيري علوم كسب معرفت و دانايي‌است تا بدين طريق نيازهاي مادي و معنوي بشر در هر برهه‌اي از زمان برآورده شود. معرفتي كه به مرور زمان از ابعاد آن كاسته نشده، بلكه بر عمق و گستره آن افزوده گردد. معرفت حاصل تفكر است. از نظرآرنت (1978) تفكر به معني آگاهي يافتن از«توجه فكر ما»مي باشد كه توسط اتفاقات و وقايع در اثر تجربيات كسب مي شود. تفكر پديده ‌عجيبي‌است. بخودي خود چيزي نيست،ولي بدون آن نيز كاري نمي توان انجام داد. مگي (2003) معتقد است كه تفكر عبارت است:«از آنچه در حال‌انجام دادن آن هستيم يا در آينده انجام خواهيم داد. تفكر اولين قدم در حل مشكلات است و نه تنها مركز توسعه شخصي است، بلكه نقطه اتكاء مشاركت در جامعه نيز مي باشد. ما در يك جامعه شناختي زندگي مي‌كنيم‌،بنابراين به مهارت‌هاي تفكر بيش از پيش نيازمنديم .»نلسون – جونز (1996) بيان‌مي‌كندكه تفكر پيش قراول تغييرات احساسي در زندگي است .احساس اغلب حاصل فكر ماست و احساس نيز به‌طور متقابل انواعي از تفكرراايجاد مي كند (حبيبي پور ، 1385) .
تفكر در واقع تلاش سنجيده‌اي است كه كه در جهت شكل دادن، بيان و تكوين مداوم جملات نامفهوم ذهني صورت مي گيرد؛به‌عبارت ديگر براي رسيدن به يك فهم مشترك و درك مشابه ‌از امور، نيازمند سعي و تلاش وسيع ذهني هستيم. جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم محلي است براي ديدن، شنيدن و تبادل نظر كه بايد براي سازگار شدن با محيط و همين‌طور پديده هايي كه واقعيت ناميده مي‌شوند‌، وارد شبكه‌هاي ارتباطي وسيعي شد؛ بنابراين لازم‌است كه واقعيت‌ها شناخته، فهميده و به‌عنوان تجربه تفسير گردند‌. كيفيت آينده فرد و جامعه كاملاً بستگي به نوع تفكر آنها دارد

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پايان نامه, مديريت آموزشي, پژوهش, متغيير, آموزش تفكر, تفكر انتقادي, اجتماع, شناخت, اخلاق, رو,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:25 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 182

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل 1-آشنايي با ماست
تاريخچه توليدماست
طبقه بندي
اطلاعات ضروري
ارزش غذايي
فوايد ماست
ميزان توليد شير خام در ايران
عوامل موثر بر ميزان محصول
فصل دوم-فرآيند توليد محصول
فرايند توليد محصول
هموژنيزاسيون
فرايند حرارتي
اثرات پروسه حرارتي
مرحله تخمير
سرد كردن
بسته بندي
حمل و نقل و توزيع ماست
عوامل تاثير گذار در كيفيت ماست
فصل 3–ارزيابي طرح
انتخاب زمين و محاسبه امتياز آن
محاسبه امتياز
پلان كارخانه
نمودار جريان توليد
محاسبه دستگاه و تجهيزات
آرايش خطي
مساحت كل سالن توليد
محاسبه تعداد گرما سازها
فصل 4-بر آورد هزينه ها
برآورد ساختمان سازي
برآورد نيروي انساني مورد نياز طرح
برآورد مواد اوليه مورد نياز طرح
برنامه زمان بندي اجراي طرح
پيشنهاد محل اجراي طرح
فصل 5-بررسي مالي و اقتصادي طرح
معرفي محصول و برنامه توليد سالانه
روش توليد محصول
برآوردريالي و مقداري مواد اوليه
برآوردريالي و مقداري انرژي مورد نياز
برآورد نيروي انساني و هزينه
برآورد هزينه ماشين آلات توليد
برآورد هزينه تجهيزات و تاسيسات
برآورد هزينه وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل كالا
برآورد هزينه اثاثيه ولوازم اداري
برآورد هزينه ساختمان و محوطه سازي و زمين
برآورد هزينه قبل از بهره برداري
برآورد سرمايه ثابت
برآورد سرمايه در گردش
برآورد سرمايه گذاري و روش تامين منابع
برآورد هزينه غيرعملياتي
برآورد هزينه تعميرات و نگهداري
برآورد هزينه عملياتي
برآورد هزينه ثابت توليد
برآورد هزينه متغير توليد
برآورد هزينه كل توليد
محاسبه قيمت تمام شده
برآورد قيمت فروش
فصل 6-محاسبه شاخص مالي
نحوه محاسبه فروش كل
محوه محاسبه سود سالانه
محوه محاسبه هزينه نقطه سر به سر
درصد توليد در نقطه سر به سر
نحوه محاسبه زمان برگشت سرمايه
نرخ برگشت سرمايه
سال هاي برگشت سرمايه
نحوه محاسبه حقوق سرانه
نحوه محاسبه فروش سرانه
نحوه محاسبه سطح زيربنايي سرانه
محوه محاسبه سرمايه گذاري ثابت سرانه
نسبت ارزش افزوده ماشين آلات توليدي
درصد كاركنان بخش توليد به كل كاركنان
نسبت سرمايه در گردش كارخانه به سرمايه ثابت
محوه محاسبه شاخص بهره وري طرح
نسبت سود به فروش
نسبت سود به سرمايه ثابت

خلاصه جدول سود و زيان

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پايان نامه, دانلود, طراحي كارخانه, ماست, شير, لبنيات, صنايع غذايي, اقتصادي, سالن توليد, نيروي,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:25 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 180

تعداد صفحات:66
نوع قايل:word
رشته مهندسي كشاورزي
فهرست مطالب:
آفت چيست ؟
راسته ناجوربالان
راسته جوربالان
شته
پسيل
سفيد بالك
مگس هاي سفيد
شپشك
راسته ديزانوپترا
تريپس
راسته ديپترا
راسته لپيدوپترا
مورچه ها
روش هاي پيشگيري ازخسارت آفات
ضدعفوني بستركشت
مديريت تلفيقي آفات

مقدمه:
در چند دهه اخير تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگي چون تهران بازار مصرف بزرگي را براي محصولات كشاورزي فراهم كرده است. بنابراين زمين هاي كشاورزي، تا شعاع زيادي نسبت به اين مراكز براي رفع نيازهاي غذايي اين جمعيت اختصاص يافته است اما با گسترش جمعيت در شهرها به تدريج نياز به روش هاي جديدي كه توانايي توليد بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را داشته باشد، بيشتر آشكار ميشد لذا به تدريج گلخانه ها اين تحول عظيم را به وجود آوردند. گلخانه ها با ايجاد شرايط بسيار مناسب رشد محصولات به صورت مصنوعي براي اولين بار اين امكان را به وجود آورد ند كه محصولات مختلف را در تمام فصول به دست مصرف كننده برسانند.

از جمله محصولاتي كه با اين روش توليد شد انواع سيفي جات، گل هاي زينتي و بطور كلي انواع محصولات كشاورزي بود كه براي كاشت وعرضه اين محصول به بازار گلخانه هاي متعددي در اطراف شهرهاي بزرگ از جمله تهران ساخته شدند. گلخانه ها با به وجود آوردن شرايط آب و هوايي مساعد ميتوانند همزمان به تكثير آفت و بيماري هاي اين محصول نيز كمك كنند. در اين پروژه سعي ميشود حشراتي كه در محيط گلخانه روي محصول خسارت وارد ميسازند، معرفي شوند تا گلخانه داران با شناخت بهتر اين حشرات راههاي مقابله با آن ها را به طريق علمي به كار گيرند، زيرا بسيار ديده شده است كه يك گونه حشره توانسته به محصول گلخانه هاي زيادي خسارت هنگفتي وارد كند

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
كشاورزي, دانلود, پروژه, پايان نامه, حشرات, محصول, گلخانه, محصولات كشاورزي, مورچه, شته, آفت, آفات گلخ,