تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:32 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 199

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:

فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
اهداف اصلي
اهداف فرعي
كاربرد نتايج تحقيق
تعاريف
تعاريف مفهومي
هوش هيجاني
مهارت ادراكي
تعاريف عملياتي
هوش هيجاني
مهارت ادراكي
فصل دوم:مباني نظري وتحقيقات پيشين
مقدمه
پيشينه ي داخلي
پيشينه ي خارجي
مباني نظري پژوهش
تعاريف مفهومي
تعاريف مفهومي
تعريف گلمن
تعريف گاردنر
تعريف ماير و سالووي
موسوي شوشتري
مروري بر نظريه هاي مرتبط
نظريه ي ليپر
نظريه ي فريدمن
نظريه ي دكتر قائدي
نظريه ي دكتر يحيئ كاظمي
نظريه ي صغرئ استوار
بار-آن
مهارت ادراكي
الزامات مهارت هاي ادراكي
تعريف ادراك اجتماعي
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات (ابزاراندازه گيري)
چگونگي تعيين پايايي ابزار پژوهش
طرح تحقيق
روش اجرا
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده هاي آماري
مقدمه
يافته هاي توصيفي
ميزان مديريت بحران
ميزان تصميم گيري به موقع
ميزان مهارت هاي عملكردي
ميزان هوش هيجاني
نتايج شاخص هاي مركزي و پراكندگي نمره هاي متغير هاي مستقل و وابسته
يافته هاي استنباطي
آزمون فرضيه ها
تحليل رگرسيون چند متغيره
فصل پنجم: نتيجه گيري
خلاصه ي پژوهش
بحث و نتيجه گيري
محدوديتها
پيشنهادات
فهرست منابع
پيوست ها

مقدمه
سازمان ها و موسسه ها كه افراد خاص را براي انجام امري معين به كار ميگيرند،موفقيت آن ها لزوما در گرو به كار گيري موثر و كارآمد منابع انساني است. لذا در اين راستا مدارس خصوصا مدارس ابتدايي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و همواره در جهت بهبود مستمر خود نيازمند اجراي مطلوب وظايف و مهارت هاي مديريتي در تمام سطوح و لايه هاي سازماني در سطح كشور ميباشند.
مهارت به توانايي هاي قابل پرورش شخص اتلاق ميشود كه در عملكرد و بقاي وظايف منعكس ميشود. لذا منظور از مهارت، توانايي به كار بردن موثر دانش و تجربه شخصي است. ضابطه ي اصلي مهارت داشتن،اقدام و عمل موثر در شرايط متغير انسان براي رسيدن به زندگي بهتر و سالم تر است و نياز دارد بين فكر،احساسات وعواطف خود هماهنگي لازم را به وجود آورد و مناسب با موقعيت هاي زندگي از آن ها استفاده نمايد. هوش هيجاني از جمله مواردي است كه ميتواند به زندگي افراد جهت دهد و سازگاري مناسب تري را نسبت به محيط در آن ها به وجود آورد.


لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
انلود, پروژه, پايان نامه, روانشناسي, هوش هيجاني, مهارت ادراكي, گلمن, گاردنر, جامعه آماري, تجريه و تح,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
کد امنیتی : * ریست تصویر