تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 21 شهريور 1396 | 13:33 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 266

تعداد صفحات:91
نوع فايل:word
رشته مديريت صنعتي
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف بيسكويت
مواد اوليه طرح
ويژگي هاي محصول
كارايي اقتصادي
بررسي بازار شامل
موارد مصرف
واحدهاي فعال كشور
تجارت جهاني بيسكويت
صادرات ايران
بازار مواد اوليه مكان يابي
آدرس و مشخصات كلي كارخانه
خط توليد
نمودار فرايند مواد
پلان خط توليد
پلان عمومي كارخانه
چارت سازماني
برنامه زمان بندي
نمودار احداث كارخانه
بررسي اقتصادي طرح
نتيجه گيري

پيوست ها


لينك دانلودامتیاز : 2


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, طراحي كارخانه, مديريت, محصول, اقتصاد, بررسي بازار, صادرات, پلان, چارت ساز,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:18 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 162

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
رشته مديريت
فهرست مطالب:
فهرست
چكيده
فصل اول: صادرات
مقدمه
تعريف صادرات
شرايط صادرات
شناخت بازار
حرفه اي هاي بازار پنج ويژگي دارند
نتيجه گيري فصل صادرات
فصل دوم: بازاريابي
تعريف بازاريابي
مقدمه
نقش اطلاع رساني در صادرات
الف : تجزيه و تحليل رقبا
ب : تجزيه و تحليل شركت
ج : تجزيه و تحليل محيط
د : تجزيه و تحليل بازار
نتيجه گيري فصل بازاريابي
فصل سوم: بازاريابي در صادرات
مقدمه
بخش اول: اهميت بازاريابي در صادرات
بخش دوم: نقش بازاريابي در توسعه صادرات
بخش سوم: عناصر بازاريابي در صادرات
ارضاى نيازهاى مشتريان
گزينش بازار
آمار صادرات – واردات
بخش چهارم: دلايل خريد از كشورهاى خارجى
الف) عدم وجود كالا در كشور
ب) اقتصادى بودن
ج) سليقه
بخش پنجم: ساختن تصويرى از يك بازار
مقدمه
ويژگى‌هاى اجتماعى
جغرافيا و ارتباطات
ويژگى‌هاى اقتصادى
منابع اطلاعاتى انتشار يافته
ساير منابع اطلاعاتى
اطلاعات بازاريابى
بخش ششم: ارائه طرح بازاريابي در صادرات
مقدمه
اركان طرح بازاريابي
نتيجه گيري فصل بازاريابي در صادرات
منابع و مآخذ

چكيده
آنچه پيش رو داريد يك تحقيق پاياني است درباره بازاريابي در صادرات است . همانگونه كه در نگاه اول پيداست اين موضوع، داراي سه ركن است : صادرات، بازاريابي و بازاريابي در صادرات .
بنابراين اين مقاله بر سه فصل با همين عناوين استوار است. در واقع فصل اول و دوم مقدمه اي براي ورود هر چه بهتر به بحث اصلي ما هستند.
در فصل اول به بررسي مسئله صادرات پرداخته ودر آن از شرايط صادرات، شناخت بازار و ويژگي هاي حرفه اي ها سخن به ميان مي آيد.
در فصل دوم به بيان مسئله بازاريابي، بازارشناسي، بازار سازي و بازارداري كه مجموعا بازارگرداني را تشكيل مي دهند پرداخته و ساختار اطلاع رساني در بازار را توضيح مي دهيم .
در فصل سوم كه همان هدف اصلي مقاله است به تشريح بازاريابي در صادرات مي پردازيم. اين فصل مشتمل بر شش بخش است.
در بخش اول ، اهميت بازاريابي در صادرات را بيان ميكنيم. در بخش دوم ، به بررسي نقش بازار در توسعه صادرات ميپردازيم. در بخش سوم ، بيان عناصر بازاريابي در صادرات ، هدف ماست . در بخش چهارم ، بتوضيح دلايل خريد از كشورهاي خارجي ، همت مي گماريم. در بخش پنجم از ساختن تصويري از يك بازار سخن به ميان مي آوريم و بالاخره در بخش ششم يك طرح بازاريابي در صادرات ارائه مي كنيم.

"لينك دانلود"امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, مديريت, صادرات, بازريابي, اقتصاد, اجتماع, بازار, خريد, واردات, تجزيه و تح,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 16:45 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 162

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:54

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه بانك صادرات ايران

گسترش شعب

تجديد فعاليت با نام جديد

بانك صادرات ايران و نوآوري

بانك صادرات ايران در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

بانك صادرات ايران در خدمت مردم

گوشه اي از خدمات بانك صادرات ايران

افتخارات بانك صادرات ايران

طرح جامع سپهر

محصولات سپهر

حساب قرض الحسنه جاري سپهر

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز سپهر

سپهر كارت

سهم بانك صادرات ايران در توسعه و رشد اقتصادي

عمليات بانكي

اعتبار

1)      اعتبار تجارتي

2)      اعتبار بانكي

مقررات نقدينگي بانكها

افزايش بدهكاري به اتاق پاياپاي

ضرورت اخذ تامين

تصميمات مقامات پولي كشور

سپرده

1)     سپرده هاي اصلي (اوليه)

2)     سپرده هاي مشتق (ثانويه)

سپرده هاي ديداري (جاري )

سپرده هاي غير ديداري (مدت دار)

 

سپرده پس انداز

سپرده مدت دار

خدمات بانكي

عمليات اعتباري

عمليات اعتباري كوتاه مدت

عمليات اعتباري بلند مدت

عمليات مالي

خريد و فروش ارز

نظام بانكي بدون ربا

انواع تسهيلات مالي اعطائي بانكها به واحد بازرگاني

قرض الحسنه

مضاربه

مشاركت مدني

مشاركت حقوقي

معاملات سلف

اجاره به شرط تمليك

جعاله

مزارعه

مساقات

خريد دين

حسابداري شعب بانك

اسناد محاسباتي

دفاتر

دفتر روزنامه گروه

دفتر معين جزء

دفتر روزنامه شعبه

دفتر كل

فصول اصلي حسابها در دفتر كل و حساب هاي فرعي در دفاتر معين جزء

صندوق

اسكناس و ارز

سپرده قرض الحسنه جاري بانكها

قرض الحسنه اعطائي

دريافت از عامل بابت تسهيلات استفاده شده

تسويه حساب مضاربه

حساب مشترك مشاركت مدني

تقسيم سود

فروش اقساطي

اموال فروش اقساطي

تعديل درآمد سالهاي آينده معاملات

اجاره به شرط تمليك

دريافت مال الاجاره

عدم وصول به موقع اقساط اجاره

تعديل حسابهاي اجاره به شرط تمليك

ثبت تسويه حساب اجاره به شرط تمليك

مطالبات معوق معاملات

سپرده قرض الحسنه جاري ريالي

سپرده قرض الحسنه جاري ارزي

سپرده قرض الحسنه پس انداز ريالي

سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزي

حساب مشترك مشاركت مدني

بستانكاران داخلي

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت

پيش پرداخت مشتريان بابت معاملات

پيش پرداخت اعتبارات اسنادي

سپرده ضمانت نامه ها

سود تضمين شده دريافتني

درآمد متفرقه

نتيجه معاملات ارزي

درآمد سالهاي آينده خريد دين

كارمزد سال هاي آينده قرض الحسنه اعطائي

درآمد سال هاي آينده معاملات

ثبت ايجاد حساب مزارعه

تسويه مساقات

امور بايگاني

طريقه نخ كشي

                                             لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش, كارآموزي, دانلود, بانك صادرات, گسترش شعب, حساب قرض الخسنه, سپرده, پس انداز, نظام بانكي, دفتر ,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 16:44 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 172

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:135

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

تاريخچه بانكداري در ايران

تاريخچه بانك رفاه كارگران

معرفي بانك رفاه كارگران

بانك استقراضي ايران

چارت سازماني

موقعيت و آدرس بانك

تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه

تسهيلات قبل از صدور كالا

مبلغ تسهيلات

مدت بازپرداخت تسهيلات

نرخ تسهيلات

وثايق

نحوه اعطاي تسهيلات

اعمال نظارت بانك

ارائه مدارك مربوط به صادرات انجام شده

بازپرداخت

تسهيلات بعد از صدور كالا

مبلغ تسهيلات

مدت بازپرداخت تسهيلات

نرخ تسهيلاتي پرداختي

وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات

نحوه اعطاي تسهيلات

اعمال نظارت بانك

بازپرداخت

تسهيلات ارزي

نوع تسهيلات

سقف فردي تسهيلات

كارمزد تعهد

نرخ سود تسهيلات

دوره بازپرداخت

عقد قرارداد وثايق

انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه

انواع سپرده هاي بانكي

حساب قرض الحسنه پس انداز

قرض الحسنه پس انداز عادي

قرض الحسنه پس انداز ويژه

حساب قرض الحسنه جاري

مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به

اين سيستم

حساب جاري دومنظوره

حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي

حساب سپرده كوتاه مدت ويژه

حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت

سپرده سرمايه گذاري مدت‌دار قابل تقسيم

شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت

انواع تسهيلات بانك رفاه

ساير خدمت بانك رفاه

انواع واحدهاي مربوط به حسابداري

حسابرسي

انواع حسابرسان

وظايف سازمان حسابرسي

حسابداري دولتي

خصوصيات حسابداري دولتي

اصول كلي حسابداري دولتي

حسابداري بودجه

تهيه و تنظيم بودجه در بانك

مسئول بودجه در بانك

حسابداري مالي

حسابداري مديريت

انواع حسابهاي مورد استفاده

هزينه ها

حساب هاي انتظامي

تنخواه گردان

سپرده

حساب بستانكاران

حواله (عهده شعبه ها)

سرمايه

دارائي جاري

دارائي ثابت

نقطه سر به سر

نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج

برنامه هاي جاري و در دست اقدام

انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري

ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان

ثبت عمليات مربوط به سپرده

بستن حساب سپرده

كاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي

بستن حسابها در پايان سال

حسابهاي سنواتي

فرم هاي مورد استفاده در حسابداري

پيشنهادات و انتقادات

فرم ها

پيوست ها

                                              لينك دانلود


امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش, كارآموزي, بانك, رفاه كارگران, چارت سازماني, آدرس, تسهيلات, صادرات, ارز, بازپرداخت, سو,

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 صفحه بعد