تبليغات X
تبلیغات متنی
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
تاريخ : 21 شهريور 1396 | 13:34 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 300

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
طرح تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
ضرورت تحقيق ( اهميت موضوع تحقيق )
فرضيه هاي تحقيق
تعريف واژه ها واصطلاحات
موانع و محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم
ادبيات تحقيق
پيشينه تحقيق
نقد و بررسي تحقيقات انجام شده
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
وسايل جمع آوري اطلاعات
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم
بررسي سوال اول تحقيق
بررسي سوال دوم تحقيق
بررسي سوال سوم تحقيق
بررسي سوال چهارم تحقيق
بررسي سوال پنجم تحقيق
فصل پنجم
خلاصه و نتيجه گيري
پيشنهادات

منابع و ماخذ


لينك دانلودامتیاز : 2


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پايان نامه, يادگيري, تشويق, تاثير, بيان مسئله, فرضيه, موانع, محدوديت, نقد, روش تحقيق,,

تاريخ : 19 شهريور 1396 | 17:28 | نویسنده : ketabpich | بازدید : 196

تعداد صفحات:102
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول طرح مسئله
ضرورت پروژه
روش مطالعه وتحقيق
سامان پروژه مطالعاتي
فصل دوم : شناخت
شناخت سينما
سينما چيست ؟
اختراع سينما
فرهنگ ونمايش ونقش آن درايران
تاريخ سينماي ايران
سينماي حال حاضر ايران
نقدينگي
مواد اوليه
نيروي انساني
معماري وسينما
پيوند (وجه اشتراك معماري وسينما )
نقد
بيانيه
الهام
بررسي چند نمونه خارجي وداخلي
فصل سوم : ضوابط واستانداردها
ظرفيت سالن
شكل واندازه تصوير پردازش
پرده ها وتصويرپردازي
لنزهاي پردازش
پوشش تصوير
شيب كف وصندلي ها
شيب كف سالن نمايش تصوير
فاصله گذاري رديف ها وراهروها
پرده ها
سالن نمايش اصلي
سالن هاي نمايش فرعي
بخش جنبي خانه فيلم وسينما
فضاهاي ورودي
فصل چهارم : مطالعات پايه
مطالعات منطقه اي ومحيطي
موقعيت جغرافيايي استان تهران
موقعيت جغرافيايي شهرتهران
كوهپايه ها وارتفاعات ورودخانه ها
ارتباطات
چگونگي شكل گيري شهر تهران
تاريخچه تهران
مطالعات فرهنگي واجتماعي
مطالعات اقليمي
دما
بارش
رطوبت نسبي
باد
ساعات آفتابي
روزهاي باراني
معيارها وضوابط استقرار واحدهاي ساختماني درسايت
فصل پنجم : مطالعات كالبدي
تجزيه وتحليلي سايت
بررسي موقعيت سايت درشهر
ديد ومنظر ازدرون به برون سايت
ديد ومنظر ازبرون به درون سايت
كاربريها وهمجواريها بلافصل
نظام توده فضا
گزينه منتخب لكه گذاري
موقعيت شهري محل مورد نظر(سايت)
موقعيت قرار گيري سايت در منطقه
دسترسي هاي سايت در منطقه
كاربري هاي موجود در محدوده سايت
مشخصات و توانمنديهاي موقعيت شهري سايت
تحليل و تجزية تصويري سايت
ديد بنا نسبت به محدودة اطراف سايت
منابع و ماخذ

ضرورت طرح پروژه:
بناهاي فرهنگي يك جامعه يكي از نيازهاي زندگي امروزه است.جوامع با سرعت بيشتري به پيش ميرود و پله هاي ترقي را طي ميكنند كه بيشترين سعي و كوشش خود را به استوار ساختن پايه هاي فرهنگي جامعه نهاده اند و نيازمند اين امر ارتقا ساختارهاي فكري افراد جامعه است. لذا مساله اصلي بدين گونه طرح گرديده:
رسيدن به فضايي كه بتواند زمينه ارتقا ساختارهاي فكري بشر در زمينه هنر بوده است فراهم بياورد و بستر مناسب براي فن آوري و خلاقيت هاي نوين هنري را فراهم سازد.
تحولات اقتصادي و اجتماعي همواره با دگرگوني هايي در طرز انديشه و رفتار افراد يك جامعه همراه است.

نظام فرهنگي كه بر اساس شكل خاصي از توليد و مجموعه از آداب و رسوم استوار بوده و همزمان با يك تحول جديد به هدف هايي تازه نيامند مي شود.اگر نخستين مراحل تحول اجتماعي ايران نيازها، محرك اقتصادي داشت در اين مرحله از انعكاس اين خواسته ها و تمنيات معنوي و فرهنگي افراد بچشم مي خورد.

لينك دانلودامتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, معماري, هنر, سينما, پروژه, پايان نامه, اختراع سينما, معماري و سينما, نقد, سالن سينما, لنز, ر,

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 صفحه بعد